Nyitott Bíróság – nyitott értekezlet a Szekszárdi Törvényszéken

A Szekszárdi Törvényszéken 2016. június hó 28. napján került értékelésre a Nyitott Bíróság program első féléves munkája.
 
 
Az értekezlet megnyitója kapcsán dr. Csullag Józsefné a törvényszék elnöke kiemelte, hogy a program fejlesztése során elsősorban a minőségi és nem a mennyiségi szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek, értve ez alatt a fiatal korosztály számára is adekvát módszertant, amely interaktív és az életkorhoz is igazodva alkalmazza a mobilkommunikáció eszközeit, építve azokra.   
Az Országos Bírósági Hivatal felhívásához csatlakozva a törvényszék is erősíteni kívánja a program megvalósítása során annak bűnmegelőzési elemeit, e körben ugyanakkor a törvényszék szükségesnek tartotta a területen érintett szervek képviselőinek meghívását, a közös gondolkodás és az együttműködés lehetséges körének kialakítása céljából.
 
Az ily módon „nyitott értekezletre” meghívást kaptak az érintett hatóságok, programok képviselői is. Daubner Gabriella c. r. alezredes a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály vezetője bemutatta a főkapitányság bűnmegelőzési tevékenységét, kiemelve annak lényeges elemeit, és a megye saját kezdeményezéseit. Több területet is megjelölt, ahol látott lehetőséget az együttműködésre, így pl. a bűnmegelőzés kapcsán komplex programokra, akár más szervekkel szervezetekkel együttműködve, vagy egymás programjaihoz való csatlakozásra. 
Illés László r. alezredes a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács titkára, a szervezet megalakításának céljáról eddig végzett integráló feladatairól számolt be, felhívta a figyelmet annak jelentőségére, hogy a kommunikáció a fiatal korosztállyal felkészültséget és megfelelő kompetenciákat igényel. 
Dr. Pilisi Gábor r. ezredes a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője olyan együttműködésekre hozott példákat, amelyek már eddig is sokat tettek a bűnmegelőzés kapcsán a közös fellépésre. Dr. Buda Bernadett r. őrnagy a Szekszárdi Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója elsősorban az oktatási intézményekben végzett bűnmegelőzési munka területeit, szervezetét, módszertanát emelte ki.
 
Dr. Andódi László törvényszéki kapcsolattartó bemutatta a Nyitott Bíróság programot kiemelve, hogy az első félévben 53 program került megszervezésre, ennek nagyobb része valamely témakörben tematikus előadás tartása volt, kisebb, de még mindig jelentős része tárgyalás hallgatása. Felhívta a figyelmet, hogy ezekre az esetek túlnyomó részében előkészítő- és/vagy feldolgozó óra mellett került sor elősegítve a tárgyalás jobb megértését. Maga is szorgalmazta az együttműködést, miután a bűnmegelőzés fontos célja a bűncselekmény(ek) megakadályozása ekként feltétlenül azt megelőző időszakban fejtheti ki hatását, addig a büntetéskiszabás kapcsán a bírói szemlélet már a bűnesetet követi, azonban itt is megjelenik a prevenció, ezért a két szemlélet kiegészítheti egymást, amely ily módon alapja lehet az együttműködésnek, ami lehetővé tenné pl. az oktatási intézmények vonatkozásában a programok összehangolását, a közös programok szervezése pedig az erőforrások jobb kihasználásával járna, a tartalmi egyeztetés pedig a bűnmegelőzés céljainak eredményesebb megvalósítását segítené elő.
 
 
A felek, valamint a résztvevők részéről egyaránt konstruktívnak ítélt értekezleten a felek közösen jelölték ki azon területeket, kérdéseket, amelyekben a jövőben hozzálátnak az együttműködés kidolgozásához nagyobb rendhagyó rendezvények szervezése (pl. egy-egy bűneset folyamatának – akár más szervekkel együttműködésben történő bemutatása), az oktatási intézményben a szervezetek által végzett ismeretterjesztő, felvilágosító munka összehangolása, illetve részben közös programok szervezése, továbbá a hallgatóknak nyújtott programokban a módszertan tárgyában közös gondolkodás területén. 
 
Az értekezlet eredményességét mutatja, hogy a Nyitott Bíróság program kereteit is meghaladó együttműködés lehetősége merült fel pl. az áldozatsegítés kapcsán.