Nyitott Bíróság Program a 2013/2014-es tanévben Szegeden

Az Országos Bírósági Hivatal által 2012. év őszén meghirdetett program a Szegedi Ítélőtábla, a Szegedi Törvényszék és öt szegedi gimnázium együttműködésével a 2013/2014-es tanévben is tovább folytatódik.

A tavalyi tanév tapasztalatai alapján az ideiben az általános jogi ismeretek, polgári jog, büntető jog és - a Szegedi Tudományegytem Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetőjének segítségével – a hallgatói jogviszonyról tartanak előadást a 11. osztályos diákoknak az ítélőtábla és a törvényszék bírái és bírósági titkárai.

Az alapvető cél továbbra is az, hogy a bírósági szervezettel, a bíróvá válási folyamattal, a bírósági eljárásokkal, valamint az alapvető állampolgári jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos információhoz jussanak a hamarosan érettségire készülő diákok. Az idei évben változás az, hogy az iskolák kérése alapján három gimnáziumban havi egy alkalommal vesznek részt a gyerekek az interaktív órákon,  így az osztályfőnöki órák rendje sem sérül.

További újítás, hogy a Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszék fiatal adjunktusának segítségével a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium történelem fakultációs diákjai elmélyültebb ismereteket szerezhetnek a magyar középkor, illetve a dualizmus korának jogtörténetéről, úgy, mint a törvényhozás menete, a kormányzati tevékenység, a közigazgatási és bírósági szervezet felépítése és működése.

Az idei tanév során is lehetősége nyílik a diákoknak és kísérő tanáraiknak a Szegedi Fegyház és Börtönbe börtönlátogatásra menni, továbbá a Szegedi Törvényszéken polgári és büntető tárgyalásokat látogatni. A második félév során perszimuláción is részt vehetnek a diákok, melynek keretén belül a bíró és bírósági titkár kollégák elmagyarázzák nekik a tárgyalás menetét, az eljárásjogi szabályokat és a jogeset megoldását is.

Az ítélőtábla bírái az iskolák kérésére előadóként részt vesznek a tantestületi ülésen, illetve a szülői értekezleten, a felmerült jogi problémák megoldásával, elemzésével segítve az iskolák munkáját.

A tervek között szerepel még, hogy a második félév során előadás tartására kerüljön sor az esetlegesen a jövőben külföldön továbbtanuló, illetve munkát vállaló diákok részére, hogy a munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási és egyéb szempontokra is figyelemmel tudjanak lenni döntésük meghozatala során.

Szeged, 2013. szeptember 23.