Nyitott Bíróság Program a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumban

A Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 12.D. Osztályának jogi pálya iránt érdeklődő diákjai a Nyitott Bíróság program keretében látogattak el 2014. április 16-án a  Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba.

A fiatalok a jogi és munkajogi tájékoztatás mellett betekintést nyerhettek a bíróság működésébe, így közelebbről is megismerhették a jogászi hivatást, a bíróvá válás folyamatát és az ítélkező munkát. Dr. Guba Veronika bírósági titkár és dr. Sümegi Szilvia bírósági ügyintéző az épület bemutatását követően a bíróság szervezeti felépítéséről, a bírói tanácsokról és az őket segítő igazságügyi alkalmazottakról beszélt. Szó esett a keresetlevél benyújtásától a jogerős határozat meghozataláig tartó folyamatról, valamint arról, hogy miként kell viselkedni a tárgyalóteremben. A kezelőiroda napi munkáját Pásztor Krisztina irodavezető mutatta be. Mivel ügyfélfogadási nap volt, a diákok  megfigyelhették, hogy az ügyfelek és jogi képviselőik az aktákba betekintve hogyan tudják nyomon követni ügyeik állását. Tátrai Ildikó igazságügyi alkalmazott ezt követően a jegyzőkönyvvezetői munka összetettségéről beszélt.

Dr. Majercsik Erika kollégiumvezető a regionális kollégiumról, mint speciális szakmai és szervezeti egységről, annak létjogosultságáról és funkciójáról tájékoztatott. Hegedűsné dr. Szabó Ildikó bírósági titkár munkajogi kérdésekről beszélt, így egyebek mellett a munkaviszony létesítésére, a munkaszerződés kötelező elemeire, a bérezésére, a munkáltató, illetve a munkavállaló kártérítési felelősségére és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat ismertette. A diákok számos, a korosztályukat érintő kérdésre is  választ kaptak, majd részt vettek egy olyan tárgyaláson, amelyet a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt indítottak.

A program zárásaként a résztvevők névre szóló emléklapot kaptak a Kollégium vezetőjétől.

Budapest, 2014. április 24.