Nyitott Bíróság program a Tatabányai Járásbíróságon

 

A Nyitott Bíróság program keretében 2013.05.15-én a tatabányai Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola tizenegyedik osztályos tanulói tárgyaláslátogatáson vettek részt a Tatabányai Járásbíróságon, ahol egy kártérítés iránt indult per első tárgyalását hallgathatták meg.
 
A tárgyalás után az ügyben eljáró bíró, dr. Pleskó Krisztina Zsuzsanna és a látogatást szervező dr. Köck Ildikó törvényszéki titkár válaszolt a tanulók kérdéseire, többek között arra, hogy mitől függ, hány bíró tárgyalja az ügyet, mikor vesz részt az eljárásban három bíró, és mikor vesznek részt benne ülnökök. A diákok arról is érdeklődtek, miért magnószalagon rögzíti a bíró a jegyzőkönyvet, és miért nem ül bent jegyzőkönyvvezető a tárgyaláson „ahogy a filmekben”, és arról is, hogy a tanú bent lehet-e a meghallgatása előtt a tárgyalóteremben, valamint mikor kell szakértőt kirendelni, és hogy a konkrét kártérítési ügyben milyen kérdéseket lehet feltenni a szakértőnek. Megkérdezték – szintén filmélményre hivatkozással-, mi számít közvetett és közvetlen bizonyítéknak. Az adott ügy kapcsán felmerült, hogy egy perben nem csak egyetlen felperes vagy alperes vehet részt, és hogy az ügyvéd egyszerre több peres felet is képviselhet. Szóba került, hogy mitől nehéz a bírósági ügy a bíró számára jogilag és mitől nehéz emberileg.
 
A középiskolás hallgatók arról is érdeklődtek, milyen „vicces dolgok” történhetnek egy tárgyaláson, és a bíró az ilyesmit hogyan kezeli a tárgyalásvezetés során.
 
A diákok tájékoztatást kaptak a konkrét ügyhöz kapcsolódóan arról is, mit jelent az eljárási illeték, és mikor kaphatnak a felek kedvezményeket az illetékfizetésre vonatkozóan, valamint arról, hogy bírósági határozatok hogyan hajthatóak végre, és mi a különbség az ítélet és a perbeli egyezség között. A tanulók megnézték a tárgyalási jegyzéket, így láthatták, hány ügyet tűz ki a bíró egy tárgyalási napra, és megtudhatták, mitől függ a kitűzött ügyek száma.
 
Végül a tárgyalótermet bejárva közelről vették szemügyre a bírói pulpitust, a feleket behívó készüléket, a felperes és az alperes helyét, a tanúk padját, és láthatták, milyen vaskos is lehet egy ügyirat a felek beadványai, a tárgyalási jegyzőkönyvek és az iratokhoz csatolt bizonyítékok következtében.
 
A tárgyaláslátogatáson részt vevő diákok a Nyitott Bíróság program keretében már hallgattak előadást a konfliktusok kialakulásáról, a peres eljárás menetéről, valamint a per és a bírósági közvetítés kapcsolatáról, most pedig ehhez kapcsolódóan a gyakorlatban is láthatták a peres eljárások működését, a bírói munkát. Értelmes kérdéseik, érdeklődő magatartásuk azt mutatja, hogy a felvilágosító program megvalósítja célját, vagyis az igazságszolgáltatás működésének és a jogrendszernek a diákokkal történő megismertetését.
 
Tatabánya, 2013.05.15.