„Nyitott bíróság” program a Zalaegerszegi Törvényszéken

A Zalaegerszegi Göcseji Múzeumban „ Deák Ferenc és kora” néven szakkör működik közép- és általános iskolás fiatalok részére.

A múzeumi foglalkozások célja, hogy Deák Ferencnek, mint Zala megye egyik legjelentősebb szülöttének pályafutását megismertesse a diákokkal, továbbá, hogy az iskolai történelem oktatás esemény-, és politika történet központúságát ellensúlyozza a reformkorban élt emberek hétköznapi világának, tárgykultúrájának bemutatásával. A szakkör tagjai Zalaegerszegen végigjárják azokat az épületeket, amelyekhez Deák Ferenc személye kapcsolható.

Ilyen épület a Zalaegerszegi Törvényszék épülete, amely a régi vármegye háza volt, s amelynek jelenlegi dísztermében a vármegye közgyűlése egykor ülésezett.

A „rebellis” megyére és politikusaira a törvényszék díszterme ajtaja mellett elhelyezett márványtábla emlékeztet:

„Ebben a teremben tartották több mint másfél évszázadon át 1732 – 1890-ig Zala Vármegye Közgyűléseit.
Itt tagadták meg SPISSICH JÁNOS alispán javaslatára 1797. április 12-én Zala Vármegye rendjei a nemesi felkelést a Francia Köztársaság ellen.
Itt tiltakozott CSÁNY LÁSZLÓ 1837. szeptember 25-én Kossuth börtönbe vetése ellen, azt zsarnoki tettnek nevezve.
Itt utasította vissza DEÁK FERENC 1843. szeptember 2-án az országgyűlési követséget, mert a nemesi adómentesség elvét nem volt hajlandó képviselni.”

A szakkör tagjai az elmúlt héten a Zalaegerszegi Törvényszéken tett látogatásuk során Deák Ferenc – aki egykor a megye becsületbeli tiszti alügyésze is volt – életútjának fontos helyszínével ismerkedtek meg. A diákok számára dr. Beznicza Árpád, a törvényszék kollégiumvezetője tartott előadást a magyar bíráskodás fejlődéséről, az épület történetéről, illetőleg Deák Ferenc szerepéről a vármegyei politikai életben.

Ezt követően a szakkör tagjai a törvényszék könyvtárát, annak régi kiadványait, valamint a könyvtár névadójához, Degré Alajos jogtörténészhez kapcsolódó kiállítást, illetőleg a hajdani bírósági eljárások kiállított relikviáit, továbbá a törvényszék és az egykori járásbíróságok épületeit bemutató tablókat tekintették meg.

A diákok látogatása az épületben tett sétával és tárgyalótermek bemutatásával zárult.

A programról készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.
 

Zalaegerszeg, 2013. március 20.