Nyitott bíróság - Szegedi diákok a Zalaegerszegi Törvényszéken

Dr. Balogh Elemér, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, alkotmánybíró kíséretében szegedi diákok látogattak 2014. április 11-dikén a Zalaegerszegi Törvényszékre. A fiatalokat dr. Csanádi Lajos, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettese köszöntötte, majd a hallgatók dr. Beznicza Árpád kollégiumvezető kalauzolása mellett megismerkedtek a törvényszék épületével, annak történetével, Deák Ferencnek az épülethez köthető zalai tiszteletbeli tiszti alügyészi, illetve országgyűlési követi tevékenységével, valamint a törvényszék könyvtárának névadója, dr. Degré Alajos, a neves jogtörténész életútjával. A 16 fős társaság látogatást tett a törvényszék jogi szakkönyvtárban, ahol Sándor Gertrúd könyvtáros a könyvtár történetéről beszélt, valamint különleges kordokumentumokat  mutatott Zalához, illetve Deák Ferenchez kapcsolódóan.

A program részeként a joghallgatók – a törvényszék elnökhelyettesének és kollégiumvezetőjének részvétele mellett – dr. Balogh Elemér professzor úr elnökletével tudományos diákköri konferenciát tartottak a törvényszék kollégiumi termében, melyen a vegyes házasságok reformkori vitájáról, Deák Ferenc büntető kódex tervezetéről, a Babits József rablógyilkos ügyében mondott védőbeszédéről és a „haza bölcsének” passzív éveiről hangzottak el kiselőadások.

A jó hangulatú rendezvény az esti órákig tartott.

Zalaegerszeg, 2014. április 15.