Nyitott Bíróság a Székesfehérvári Törvényszék rendezésében

A megyeszékhely és a nagyobb városi iskolák mellett a Székesfehérvártól 50 km távolságra lévő, megközelítőleg 800 lakost számláló kistelepülés, Mátyásdomb iskolájának vezetői is úgy érezték, hogy jó lenne, ha diákjaik is bekapcsolódhatnának a nyitott bírósági programba.
 
Aggályuk azonban több is volt, nem akarták a szülőket terhelni az útiköltséggel, az iskolának sincs erre pénze, ha meg a helyszínre jönnek a bíróságiak, akkor azért talán fizetni kell. A Székesfehérvári Járásbíróság három fogalmazója azonban örömmel vállalkozott a „kiszállásra”. 2014. június 11 -én a Lonkai Ármin Általános Iskola utolsó tanítási hetében megrendezett tematikus iskolai napok keretében találkoztak a helyi általános iskola mintegy 60 tanulójával.
 
A bevezető előadásban a diákok az igazságszolgáltatás rendszerével, a büntető és polgári eljárások közötti különbségekkel, a cyberbullying témakörével, a diákcsíny és a bűncselekmények közötti határokkal, valamint a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásával kapcsolatos tudnivalókkal ismerkedhettek meg.
 
A tanulók – az eltérő életkori összetétel ellenére - hallatlanul érdeklődőek és aktívak voltak. A nagyobbak már tisztában voltak a büntethetőségi korhatár változásaival és önálló véleményt is megfogalmaztak a különböző bűncselekményekről, valamint a büntetések célszerűségéről.
 
A perszimulációt, amely egy iskolában történt zsarolás és pedagógus elleni erőszak történetét dolgozta fel, érdeklődve figyelték. A szereplők kezdeti megilletődöttségük után nagy átéléssel alakították perbeli pozíciójukat. A bűnösség, a bizonyítékok értékelése és a büntetéskiszabás körében feltett kérdésekre jó érzékkel válaszoltak.
 
A kiosztott – a program minőségére irányuló kérdésekből álló - kérdőíveket mindannyian kitöltötték és annak már az előzetes kiértékelése is pozitív visszajelzést adott az előadóknak. A program zárásakor az iskola vezetősége a jövőbeni együttműködésre irányuló szándékát is kifejezte, majd ebédre is marasztalták a kollégákat.
 
A mátyásdombi iskolában szerzett kivételes tapasztalatok után a Nyitott Bíróság programot szeptembertől innen folytatjuk.
 
Székesfehérvár, 2014. június 18.