NYITOTT BÍRÓSÁG A TREFORT NAPON

A Budapest Környéki Törvényszék a Nyitott Bíróság program keretében tartott előadásokat a decemberi Trefort napon az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumában.

A Trefort nap idén a bioetika és az élet védelme, valamint a menekültkérdés témái köré épült, amelyen – több meghívott mellett – a bíróság részéről dr. Kenese Attila büntető ügyszakos bíró és dr. Faix Nikoletta bírósági titkár tartott előadásokat a 8. és a 9. osztályos tanulóknak.

A megtartott rendezvényen a bírósági előadók az életkori sajátosságoknak megfelelően rövid tájékoztatást adtak a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a hatásköri és illetékességi szabályokról, a legfontosabb jogágakról, a polgári, a büntető, szabálysértési és a közigazgatási perrel kapcsolatos legegyszerűbb rendelkezésekről, továbbá a perbeli jogokról és kötelezettségekről.

A Trefort nap témájához kapcsolódva egyes konkrét példákon keresztül mutatták be az élet védelmével kapcsolatos büntetőjogi szabályokat, illetve az ehhez kapcsolódóan az egészségügyi törvény egyes rendelkezéseit. Érintették a bírósági eljárás menetét, a tárgyalás szabályait, illetve a bíró, a védő és az ügyész szerepét. Részletesen beszéltek az egyes élet és testi épség elleni bűncselekmények (emberölés, testi sértés, öngyilkosságban közreműködés, magzatelhajtás, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés...) elhatárolásának kérdéseiről, illetve a büntethetőségi korhatárról, valamint a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazható büntetésekről és intézkedésekről.

A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták az előadásokat és számos kérdést is feltettek a bíró és a bírósági titkár felé.

A gimnázium tanulói a jövő évben e program keretében ellátogatnak majd a Törvényszék épületébe is, ahol egyrészt megtekintik majd a tárgyalótermeket, illetve az egyes kezelő irodákat, másrészt a 14. életévüket betöltött diákok egy-egy büntető ügy és egy-egy szabálysértési ügy tárgyalására is beülhetnek majd.

Budapest, 2015. december 15.