OBH: Biztonságban a bíróságok

Korszerű biztonságtechnikával és szakképzett személyzettel a bíróságok biztonságáért

Az Országos Bírósági Hivatal a legkorszerűbb biztonságtechnikai berendezésekkel és szakképzett személyzettel biztosítja a bírósági épületek biztonságát. A XXI. század követelményeinek megfelelő kamerarendszerek, detektoros beléptető kapuk, csomagátvizsgáló röntgenek és kézi fémkereső eszközök szolgálják a dolgozók és az ügyfelek védelmét. 
 
A XXI. század korszerű technikai elvárásainak megfelelően a teljes körű épületfejlesztések során az OBH a bíróságokat a komplex, fizikai épületbiztonság megteremtése érdekében a legmodernebb technikával szereli fel: elválasztódnak az ügyfelek által bejárható és az irodai munkaterületek, leszakaszolt beléptető rendszerek korlátozzák az ügyfelek által is látogatható tereket, valamint a tárgyalótermek támadásjelző rendszerekkel ellátottak. A telepített kamera és beléptető rendszerek mellett a bírósági szervezet az OBH megalakulása óta szoros kapcsolatot építettek ki a helyi rendőrkapitányságokkal is. A különösen veszélyesnek ígérkező tárgyalásokra a rendőrség rendszeresen biztosítja a szükséges létszámot a tárgyalások biztonságos lebonyolításához.
 
A Svájci Projekt keretében 2014-től 104 db új detektoros beléptető kapu lett telepítve a bírósági épületek bejáratainál. A meglévő 52 kapuval együtt jelenleg 156 berendezés, 100% lefedés mellett, biztosítja az épületek 100%-ában a bejutást. A csomagvizsgáló röntgen alagutak száma a projektben 2015-re a korábbi 36-ról 45 berendezéssel 81 db-ra növekedett és folyamatban van további 18 berendezés beszerzése. A kézi fémkereső eszközök országos ellátottsága is 100 %-os.
 
Az épületek őrzés-védelmét a bírósági szervezet részben saját alkalmazottakkal, részben külső vállalkozókkal látja el. Az őrzés-védelmet ellátó szakemberek, a bírósági biztonsági vezetők szakmai felkészültségét rendszeres oktatás segíti. A személyes oktatáson túl a csomag és személyvizsgáló berendezések e-learning szakmai anyagát is a rendelkezésükre bocsátja az OBH, valamint 140 bírósági dolgozó – 14 törvényszéken - emelt szintű sugárvédelmi oktatásban részesül, akik a projektben beszerzett biztonságtechnikai eszközök üzemeltetését végzik. A Magyar Igazságügyi Akadémián jelenleg mintegy 200 biztonsági szakember elméleti és gyakorlati oktatása folyik 2x5 napos kurzus keretében, amelynek részeként felkészítik az őrzés-védelemmel foglalkozó munkatársakat a súlyosan erőszakos cselekmények, túszejtés, agresszió kezelésére is. 
 
Az ország 154 ítélkezési célra használt, mintegy 430.000 m2 alapterületű bírósági ingatlan műszaki állapota eltérő, mivel azok fele a 19-20. század fordulóján épült, a kor akkori elvárásainak, műszaki színvonalának megfelelően.
 
Az OBH elnöke a hivatal megalakulása óta fokozott erőfeszítéseket tesz az öröklött épületállomány műszaki állapotának, felszereltségének, az ítélkezési munka tárgyi feltételeinek javítása, a biztonság növelése érdekében. Az elvárt adatbiztonság a legkorszerűbb, védett informatikai hálózatok, rendszerek beépítésével biztosított: 2015-re befejeződött minden törvényszéken a védendő adatok biztonságos kezelését lehetővé tevő TÜK irodák kiépítése, idén pedig megvalósult a hálózat nélküli tempeszt gépek felszerelése.
 
 
Budapest, 2016. március 21.