OBH-OBT: Bírói függetlenség és hatékony ítélkezés

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az Országos Bírói Tanács (OBT) közös sajtótájékoztatóján bemutatkozott Gerber Tamás, az OBT soros elnöke, aki Bicskei Ferencet váltotta az elnöki poszton. Az OBH elnöke és az OBT képviselői kiemelt célként tekintenek a bírói függetlenségre és a hatékony ítélkezésre.

A sajtótájékoztatón Handó Tünde, az OBH elnöke elmondta, ahogy az államszervezeten belül is ismert a hatalommegosztás elve, úgy az igazságszolgáltatásban is sajátosan jelentkezik ez az OBH, a Kúria és az OBT között. Az OBH központi igazgatási feladatokat lát el a bírósági szervezethez tartozó 12.000 ember felett. Az OBT pedig egyebek mellett ellenőrző funkciót lát el az OBH elnökének tevékenységével kapcsolatban.

Handó Tünde a bírósági munka kapcsán Eötvös Józseftől idézett: „Haladni csak úgy lehet, ha, míg az egyik lábunkkal előrelépünk, a másikat helyén hagyjuk.” Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, ezt mindig szem előtt kell tartani.

Arról tájékoztatott, hogy az ítélkezés hatékonysága évek óta folyamatosan növekszik. Az elmúlt évben 31.700 üggyel többet fejeztek be a bíróságok, mint amennyi érkezett. A 2015-ös évben az ügyek 86 %-a egy éven belül befejeződött.

A figyelemre méltó eredmény eléréséhez hozzájárult az OBH elnöke által tavaly júliusban meghirdetett 10 pontból álló „A Szolgáltató bíróságért!” program, amelynek fő céljai között szerepel az időszerű és magas színvonalú ítélkezés biztosítása keretében a két éven túli ügyek 20 %-kal való csökkentése. 2015. december végéig a két éven túli ügyek száma 11 %-kal csökkent.

Handó Tünde a mai OBT ülésen beszámolt az OBH 2015-ös eredményeiről, valamint az elmúlt év bírói és bírósági vezetői pályázatok elbírálása során folytatott gyakorlatról, amellyel kapcsolatban kiemelte, hogy elsődleges cél, hogy a legjobb pályázó nyerjen kinevezést akár bíró, akár bírósági vezető esetében. A bírósági vezetők engedélyezett száma 744 fő, amelyek közül 119 kinevezés tartozik az OBH elnökének hatáskörébe, ez összesen 16 százalékot jelent. A pályázatok nyilvánossága és átláthatósága egyedülálló a bíróságok esetében, tekintettel arra, hogy a pályaművek és a meghallgatási jegyzőkönyvek egyaránt elérhetőek a bíróság központi honlapján.

A sajtótájékoztatón Bicskei Ferenc beszámolt az OBT féléves tevékenységéről, amelynek keretében több mint 50 határozat született. Legfőbb feladatként a bírói integritás, valamint a bírói életpálya modell folyamatos kidolgozását jelölte meg, amely egy hosszú folyamat, tehát március 1-jével nem ért véget. A modell nemcsak az illetménynöveléséről szól, hanem a megfelelő infrastruktúra, munkakörülmények, képzési lehetőségek és a kiszámítható életút biztosításáról is. A bírói pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy 2015-ben 197 kinevezés közül összesen 5 esetben kérte az OBH elnöke a rangsortól való eltérést, amellyel az OBT 3 esetben egyet is értett.

A leendő soros elnök, Gerber Tamás kiemelte, hogy az OBT jövőbeni feladatai között továbbra is szerepel az integritás és az életpálya. Az integritással összefüggésben elmondta, hogy az az Etikai Kódex betartásával szorosan összefügg, amely biztosítja az OBH elnökének stratégiai célkitűzését, azaz a bírósági szervezet integritását, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatóságát. Emellett kiemelte, hogy a következő fél év jelentős feladata az igazgatási szabályzat hatályosulásának vizsgálata annak érdekében, hogy az mindenben megfeleljen a megalkotás céljainak. A nemzetközi kapcsolatok további megerősítésének célja az OBT által, hogy a bíróságok megismerjék az európai igazságszolgáltatási tanácsok munkáját, más országok jó gyakorlatait.

Budapest, 2016. március 8.

További képek itt >>>