Országos Bírósági Hivatal - féléves statisztikai elemzés

Az Országos Bírósági Hivatal Statisztikai Adatgyűjtő és Elemző Osztálya elvégezte a 2013. I. félévi ügyforgalmi adatok elemzését, amely azt mutatja, hogy drámai módon megnövekedett ügyérkezés ellenére több területen javultak a mutatók. 2013 I. féléve során 2012. első feléhez képest összességében 68 százalékkal több, 980 ezer ügy érkezett a bíróságokra. Ez a – mintegy 400 ezer ügynyi – többlet a három és félszeresére nőtt szabálysértési peres érkezés (190 ezer ügy), valamint a cégbíróságok ügyérkezésében tapasztalt kiugró érték (510 ezer ügy) következménye.
 
A teljes befejezésszám a 2012. első félévi értékhez képest 52 százalékkal, 950 ezerre nőtt. Az ügyek befejezése minden ítélkezési szinten meghaladta az érkezést, a törvényszék első fokát leszámítva, ahol a dömpingszerűen beérkező cégügyeket a bíróságok az első félévben még nem tudták teljes körűen feldolgozni. A befejezett cégügyek száma azonban március óta meghaladja az érkezett ügyekét, így a beérkezett többlet feldolgozására várhatóan az év végéig sor kerül. Örvendetes, hogy a bírák megfeszített munkájának köszönhetően a bírói hatáskörbe tartozó peres ügyek befejezés száma jelentősen meghaladta az érkezett ügyek számát. A perek döntő hányada, 92 százaléka változatlanul egy éven belül befejeződött a bíróságra érkezéstől számított eljárási időtartam alapján. 
 
A 2013. június 30-án folyamatban maradt ügyek száma 314 ezer volt. Ebből a központi régió részesedése – Fővárosi Törvényszék jelentős hátralék-feldolgozásának eredményeként – összességében 49 százalékról 46 százalékra mérséklődött, azaz a hátralék területi koncentrációja csökkent. Csökkent a bírói hatáskörbe tartozó peres ügyek száma és a 2012. év végi adathoz képest 10 %-kal. A törvényszékeken folyamatban maradt 195 ezer peren belül az egy évnél régebben érkezettek száma a 2012. június 30-i adathoz képest 9 %-os csökkenés eredménye képpen 32 ezer volt (ezen belül az 1-2 év közöttieké 12, a 2 éven túliaké pedig 4,3 százalékkal csökkent). 
 
Az elemzés teljes szövege és az alapjául szolgáló táblázatok ezen linken érhetők el!