Összbírói értekezlet a 2013. évről a Szolnoki Törvényszéken

A 2014. április 24-én tartott összbírói értekezleten részt vettek a megye bírái, valamint dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Nyakó Zsuzsanna, mint az Országos Bírói Tanács soros elnökhelyettese, dr. Balla Lajos a Debreceni Ítélőtábla elnöke, dr. Hegedűs István a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégimának vezetője, továbbá dr. Tárkány-Szűcs Babett a Szegedi Törvényszék és dr. Bicskei Ferenc a Kecskeméti Törvényszék elnöke.

A Szolnoki Törvényszék 2013. évi tevékenységéről a törvényszék elnöki tisztségét 2014. február 28. napjáig betöltő dr. Nánási Illés és Kissné dr. Szabó Judit, a törvényszék 2014. március 15. napjával kinevezett új elnöke adott tájékoztatót.

Dr. Nánási Illés elemezte a törvényszék, a bíróságok létszámhelyzetének alakulását, az ügyérkezés növekedését és ezzel összefüggésben azt, hogy a folyamatos ügyintézés biztosítása nagyszámú kirendelést tett szükségessé. Külön felhívta a figyelmet az időszerű ítélkezés jelentőségére és az egyes határidők betartásának fontosságára. A törvényszék gazdálkodásával összefüggésben azt emelte ki, hogy már 2012. évben is nagymértékben javult a pénzügyi helyzet, de 2013. év volt igazából az az év, amikor a központi igazgatás által biztosított pénzügyi keret alkalmas volt a megnyugtató, stabil gazdálkodás megvalósítására.

Kissné dr. Szabó Judit a törvényszék új elnöke már az ebben az évben megtett intézkedésekre is kitérve jelezte, hogy tényleges megvalósítási szakba került a mediátorok tevékenységét biztosító feltételek megteremtése és a gyermekmeghallgató szoba kialakítása.
Kiemelte az új jogszabályok alkalmazásához kapcsolódó képzések fontosságát, ezen belül, a törvényszéken megvalósuló képzésekét és ezeknek a folyamatosságát. Ehhez segítséget fog nyújtani a számítógép kapacitás bővülése, a jogtár otthoni használatának megteremtése, a bírák, titkárok, fogalmazók képzésének változatosabbá tétele.
Utalt az épület felújításának szükségességére.

Dr. Nyakó Zsuzsanna, mint az Országos Bírói Tanács elnökhelyettese részletesen foglalkozott a bírói etikai kódex jelentőségének és elkészítésének folyamatával.

Dr. Balla Lajos a Debreceni Ítélőtábla elnöke egyrészt kapcsolódott ahhoz a korábban ismertetett megállapításhoz, hogy a Szolnoki Törvényszék ítélkezési tevékenysége összehasonlítások tekintetében is színvonalas volt és kifejezte azt a reményét, hogy bár a törvényszék 2013. szeptember 1.-től már a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozik, azonban a korábbi évek alatt kialakult jó szakmai kapcsolat továbbra is fennmarad.

Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke elmondta, hogy a Szolnoki Törvényszék a megalapozottsági, az időszerűségi és az ügyfélbizalmi mutatói az országos átlagnak megfelelőek, esetenként annál kedvezőbbek.

Részletesen foglalkozott az igazgatási eszközök, az ellenőrzési mechanizmusok ismert alkalmazásának szükségességével annak érdekében is, hogy az állampolgárok számára eseti jellegű mulasztások se okozzanak bizalomvesztést.
Külön foglalkozott, a bíróságok, a törvényszékek felé megmutatkozó társadalmi bizalom, megbecsülés fontosságával, egyrészt az állampolgárok jogos igényeinek érvényesítésével összefüggésben, másrészt a többi hatalmi ággal fennálló kapcsolat szempontjából érzékelhető jelentőségével, adott esetben az igazságszolgáltatási ágazat érdekérvényesítéséhez kapcsolódóan.
Ezért is tartotta fontosnak a kommunikáció további erősítését és általános jelleggel az egyes bírósági szervezetek, bíróságok közötti kapcsolattartás fontosságát, a bírák az igazságügyi alkalmazottak elkötelezettségét az intézmény és annak tevékenysége iránt.
Több más kérdés mellett ismertette azokat az elgondolásokat is, amelyek a bírósági szervezet részbeni módosításával kapcsolatosak.

Az összbírói értekezlet során dr. Handó Tünde elnök asszony ünnepélyes keretek között köszönte meg dr. Nánási Illés elnök úr munkáját, hasonló módon adta át Kissné dr. Szabó Judit elnök asszony kinevezési okiratát. Dr. Pongrácz Zsolt kollégiumvezető a 30 éves jubileumi jutalmát vette át elnök asszonytól.

Kissné dr. Szabó Judit megköszönte dr. Nánási Illés 22 éves elnöki tevékenységét és az összbírói értekezleten kivetítéssel, fényképekkel elevenítette fel a hozzá kapcsolódó eseményeket.

Szolnok, 2014. április 25.