Összbírói értekezlet az Egri Törvényszéken

A 2015. március hó 3. napján megtartott összbírói értekezlet keretében Dr. Nyiri Beáta, az Egri Törvényszék elnöke tájékoztatta a megjelenteket a megyei bíróságok működéséről, a kitűzött és megvalósult célokról. Az értekezleten részt vett Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Dr. Móroczné dr. Simon Angéla, az Országos Bírói Tanács tagja, Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke, Dr. Sisák Péter a Miskolci Törvényszék elnöke és Dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék elnöke is.

Az Egri Törvényszéken 2014 a változások éve volt. Az igazgatási vezetés – a civilisztikai kollégiumvezető kivételével – teljesen lecserélődött a Törvényszéken, az Egri Járásbíróság élén is új elnök áll. Az újonnan felállt vezetés nagy lendülettel fogott a munkához az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a közösen kialakított stratégiai célok mentén.

2014-ben az országos ügyérkezés 2,73%-a érkezett az Egri Törvényszék bíróságaira, összesen 39.217 db ügy. Ez az előző évi érkezéshez képest enyhe emelkedést mutat. Különösen magas a peres ügyekben való érkezés, amely az országos átlagot is meghaladja. Kiemelkedően, majdnem a duplájára emelkedett a törvényszéki elsőfokú civilisztikai ügyérkezésk. Az országos átlagban kimagasló a szabálysértési ügyek érkezése is, az országosan érkezett összes szabálysértési ügy 4 %-a az Egri Törvényszék illetékességi területén működő bíróságokra érkezett, ez 2014-ben 2.237 db ügy volt. Kedvező tendencia, hogy a befejezések száma jóval (közel 400 üggyel) meghaladja az érkezést, így a folyamatban maradt ügyek számát is sikerült csökkenteni.

Az elnök örömmel számolt be róla, hogy az időszerűségben jelentős eredményt sikerült elérni Heves megyében, hiszen 2014. december 31-én az ügyeknek a 92,69 %-a egy éven belüli. Óriási eredmény, hogy a folyamatban maradt 2 éven túli ügyek száma nem éri el a 2 %-ot. Összehasonlítva az előző két évi adattal, megállapítható, hogy 5 %-ról 1,9 %-ra csökkent a 2 éven túli ügyek számát.

A bíró ítéleteinek szakmai megalapozottságát a fellebbviteli bíróságok határozataival lehet értékelni. A helyi bíróságokról felterjesztett határozatokat a másodfokú bíróság 64 %-ban helybenhagyta, hatályon kívül helyezésre pedig csak a felterjesztett ügyek 3,8 %-ában került sor.

2014 év legnagyobb eredménye, hogy több ügy elintézése mellett az időszerűséget javítani tudta a bíróság úgy, hogy az nem ment a minőségi munka rovására, sőt, a minőségi mutatók még jobbak, mint az előző években.

Jelentős eredményt hoztak azok az igazgatási intézkedések, amelyek a munka hatékonyságának és színvonalának emelése érdekében történtek. Ilyenek voltak az Egri Járásbíróságon a Központi Szabálysértési Bíróság létrehozása, amely nemcsak meggyorsította a szabálysértési ügyek intézését, de az egységes szabálysértési gyakorlat kialakítását is szolgálta. A felállított team-rendszerekkel a munka intenzitását tudta a bíróság növelni és sok területen megvalósult a kompetencia szerinti munkavégzés.

Az Egri Törvényszék sok szempontból úttörő az ország bíróságai között. A cél egy XXI. századi bíróság létrehozása. Ezért 2014. január 1-től a bírósági számítógépes lajstromokba (a BIIR programba) feltöltésre kerül minden dokumentum. A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer kidolgozásában, valamint a lajstrom adatainak vezetésében az országos minta az Egri Törvényszék gyakorlata volt. Egerben mutatták be a többi bíróság képviselőinek a dokumentumfeltöltés gyakorlatát, amelyet 2015-től már mindenhol alkalmaznak.

2014-ben újraindítottuk a mediációt és megalkotásra került az Ügyfélkarta, melyben meghatároztuk azokat a vállalásainkat, amelyeket a jogszabályokban rögzített kötelezettségeinken túlmenően elvárhatnak tőlünk akkor, amikor igénybe veszik az általunk nyújtott szolgáltatásokat. A bíróság az ügyfél-elégedettséget is folyamatosan méri, az ügyfelek 60,4 %-a kiválóra, 26,7 % jóra értékelte a munkánkat és csupán 1,4 % volt, aki nem tartotta megfelelőnek. Az elmúlt évben a bíróságra érkezett 68 panaszból összesen 5 volt alapos. Ezek szinte mindegyike az eljárás elhúzódására, késedelemre hivatkozott.

Különösen eredményes az Egri Törvényszéknek a nyilvánossággal, az átláthatósággal, az állampolgári jogtudat formálásával kapcsolatos tevékenysége. Az Egri Törvényszék évek óta rendelkezik saját honlappal és évek óta tart perszimulációt, bírósági épület-bejárást. 2014-ben 44 iskola, összesen 1230 tanulója vett részt nyitott bírósági programunkban. A törvényszék önálló Facebook oldallal is rendelkezik és számos esetben osztályfőnöki órát tartottak a bírák különböző iskolákban. 2014-ben először – nagy sikerrel – szerveztük meg a Bíróságok Éjszakáját is.

A továbbiakban is a legfontosabb cél az ítélkezési munka minőségének és időszerűségének a biztosítása. Igazgatási szempontból pedig a legfontosabb feladat 2015-ban a bíróság épületének felújítása és az ezzel kapcsolatos átmeneti helyre történő elhelyezésünk megoldása.

Eger, 2015. március 4.