Összbírói értekezlet az Egri Törvényszéken

Az Egri Törvényszék 2016. március  1-jén tartotta meg összbírói értekezletét, amely előtt a közvéleményt egy sajtótájékoztató keretében informálták a 2015. év eredményeiről, illetve a bíróságokat érintő aktualitásokról.
 
A sajtótájékoztatón részt vett dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Balla Lajos a Debreceni Ítélőtábla elnöke, dr. Nyakó Zsuzsanna az Országos Bírói Tanács Tagja, dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke és Nyikesné dr. Lázár Erzsébet az Egri Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke.
 
 
Dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke tájékoztatást adott az elmúlt év nehézségeiről és sikereiről. Kiemelte, hogy a törvényszék ideiglenes helyre történő költözése nem akadályozta a bíróság ítélkező tevékenységét, zökkenőmentesen álltak az ügyfelek rendelkezésére, tárgyalási nap nem maradt el. A törvényszék életében mindig központi szerepet játszott az az alkotmányos kötelezettség, hogy magas színvonalon és időszerűen történjen az ítélkezés. Ezért nagy lendülettel csatlakoztunk az Országos Bírósági Hivatal elnökének a felhívására indult Szolgáltató Bíróságért! programhoz. Ennek eredményeként is az ítélkező tevékenység 2015-ben egyre időszerűbbé vált, a két éven túli ügyek aránya 3,7 %-ra csökkent. Ezzel együtt a szakmai színvonal is igen magas volt, rendkívül alacsony a hatályon kívül helyezési arány.
 
Az Egri Törvényszék 2015-ben szoros együttműködésre törekedett az igazságszolgáltatás területén dolgozó társszervekkel is, valamint különös hangsúlyt fektetett az ügyfél-elégedettség körében az állampolgárok véleményének begyűjtésére.
 
Nyikesné dr. Lázár Erzsébet elmondta, hogy az Egri Törvényszék Bírói Tanácsa 2015. év folyamán öt ülést tartott. Munkája során véleményezte az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatának 2015. évi módosításait; az Egri Törvényszék, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a megye területén működő Járásbíróságok 2016. évre vonatkozó ügyelosztási rendjének tervezetét; valamint véleményt nyilvánított a Gyöngyösi és az Egri Járásbíróság egy-egy polgári ügyszakos bírói álláshelyére kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatokról.
 
Dr. Nyakó Zsuzsanna tájékoztatást adott az Országos Bírói Tanács szervezetéről, működéséről és 2015-ben végzett tevékenységéről. Elmondta, hogy az országos bírói kar a migrációval kapcsolatos bírósági feladatok ellátását teljes körű összefogással kiválóan oldotta meg. A Szegedi Járásbíróságra ma is rendkívüli teher hárul, amely feladatok megoldásából az Egri Törvényszék is kivette a részét, hiszen az itt szolgálatot teljesítő bírák is vállaltak kirendeléseket. Hangsúlyozta, hogy az Országos Bírói Tanács ezzel kapcsolatban elismerését fejezi ki a bírák és bíróságok felé.
 
Az OBT 2015. évben alapított egy elismerést a kiváló bírák számára. A 15 éves kiváló bírói szolgálatért oklevelet idén először dr. Takács Beatrix Gyöngyösi Járásbírósági elnökhelyettes, címzetes törvényszéki bírónak adományozta a testület. Ez az oklevél mind a bíró, mind a bíróság munkáját elismeri.
 
Dr. Balla Lajos kiemelte, hogy az Egri Törvényszék az ítélőtábla illetékességi területén hangsúlyos szerepet játszik. Az ítélőtábla tisztán fellebbviteli bíróság, másod- és harmadfokon jár el. Az Egri Törvényszéken magas színvonalú, időszerű ítélkezés folyik, látszik, hogy nagyon nagy gondot fordítottak a hosszabb pertartamú ügyek befejezésére. Nagyon fontosak a mennyiségi mutatókkal kapcsolatos kimutatások, elvárás az időszerű ítélkezés. Ezeknek a kívánalmaknak az Egri Törvényszék maximálisan eleget tesz, mind a szakmai, mind az igazgatási vezetők törekszenek a pertartam csökkentésére. Nincsen szégyenkezni valója az Egri Törvényszéknek a régióban, az általa betöltött szerepe miatt. Az ítélkezést támogató rendezvények közül a képzésekre, továbbképzésekre hívta fel a figyelmet. Büntető képzésekre áprilisban az Egri Törvényszéken is sor fog kerülni. Ez a szerepvállalás a régió szakmai tevékenységébe is illeszkedik. Az Egri Törvényszék illetékességi területén a szabálysértésben dolgozók is rendkívül aktívak a szervezett képzéseken. A közeljövőben  a migrációs kérdés kapcsán büntetőjogi, közigazgatási, menekültügyi képzés is lesz. A régióban folyó szakmai tevékenységhez a saját tudását minden törvényszék, bíróság hozzáadja és ezt az Egri Törvényszék is megtette. Elnök úr gratulált az Egri Törvényszék 2015. évi tevékenységéhez.
 
Dr. Handó Tünde hangsúlyozta, hogy 2016. elsődleges célkitűzésének mottója „magas színvonalú munka, méltó körülmények között”. Ezt kell biztosítani a bírák, a dolgozók és az ügyfelek számára egyaránt. 2016-nak két vezérgondolata van: az ügyfélkapcsolatok erősítése, és a bírói kar életpályájának megerősítése. Az ügyfélkapcsolatokban arra kell törekedni, hogy legyünk érthetőek és elérhetőek, ebben az Egri Törvényszék most elkészült beszámolója is segít. Fontos az is, hogy időszerűek legyünk. A járásbíróságokon az ügyek 73 %-a egy éven belül, 25%-a pedig már 1 hónapon belül befejeződik. Ennek két oka van, egyrészt a kedvező jogszabályváltozások, másrészt a bírói kar többlet erőfeszítései. Az időszerűség azonban nem mehet a minőség rovására. Ebben a fellebbezések aránya, és a fellebbezések eredménye meghatározó mutatók. E körben Heves megye járásbíróságai nagyon jól teljesítettek, hiszen míg országosan az elsőfokú ítéletek 21%-át fellebbezik meg, ez az arány Heves megyében 18%. A hatályon kívül helyezések aránya is kedvezőbb a megyében, mint az országos átlag: az országos átlag 11,54%, míg Heves megyében a hatályon kívül helyezések aránya 8,5%.
 
Dr. Handó Tünde elnök asszony kitért arra is, hogy a törvényszéki elsőfokú büntető ügyekben igen magas, 60% a fellebbezési arány országosan, a hatályon kívül helyezési arány pedig 12%. Ennek oka az, hogy a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyekben gyakran súlyos szankció, több tízéves szabadságvesztés, magas pénzbírság kerül kiszabásra. A törvényszéki összes ügy hatályon kívül helyezési aránya azonban már csak 5%. Az ítélkezés színvonalának javítása szintén fontos feladat. A Kúrián külön joggyakorlat elemző csoport dolgozott a büntető ügyekben, az OBH is számos kis vizsgálatot indított, amelynek eredménye megosztásra került a nyomozati szervekkel, valamint a jogalkotással is. A legnagyobb felelősség a jogalkotón van, hiszen a jogszabályok megalkotása nagyon fontos. A bíróságok feladata az anyagi igazság kiderítése, az hogy mi történt. Mindenkinek a maga feladatát kell végeznie és a felelősségét viselnie. Az nem lehet, hogy a bíróság, a bíró feleljen egyedül, például egy rossz nyomozás miatt.
 
A közérthetőség olyan követelmény, amelyet a bíróságoknak szem előtt kell tartaniuk. Milyen ítéletet kell írnia a bíróságoknak? Magyarországon a leghosszabb ítélet 2570 oldalas volt. Más országokban nincsenek rászorulva a bíróságok, hogy ilyen széleskörűen indokoljanak. Ez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy mennyire bíznak az állampolgárok a bíróságban, a bírákban az ügyvédekben és más szereplőkben. Nehéz úgy megmagyarázni egy ítéletet, hogy az közérthető legyen, hiszen nincs jelen végig a sajtó egy ügyben, csak az elején és a végén. Ez is egy kihívás, hogy a bíróságok tudják sokkal érthetőbbé tenni az ítéleteiket.
 
Dr. Handó Tünde elmondta azt is, hogy az életpálya kidolgozása is 2016. célkitűzése. Az életpálya és az életünk minősége nem csak abból áll, hogy mennyit keresünk, hanem hogy milyen munkakörülmények között dolgozunk, milyen a megbecsültség, az előrelépési lehetőség, a fejlődés lehetősége.
A tárgyi feltételek kapcsán kiemelte, hogy 25%-kal nőtt a bíróság költségvetése, évente 7 milliárd forint jut a felújításokra. 2015-ben a Debreceni Járásbíróság és a Ceglédi Járásbíróság teljesen megújult. Megkezdődött a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezésének tervezése, valamint az Egri Törvényszék felújítása. Elkészült a Gödöllői, a Szarvasi Járásbíróság és a Szegedi Törvényszék felújítási terve. Az Egri Törvényszék a következő 2 évben 3,6 milliárd forintból újul meg. Az épületben 9 tárgyalóterem, tanúgondozó szoba, gyermekmeghallgató szoba, közvetítő eljárásra külön helyiség, megfelelő ügyészi, ügyvédi várók, modern ügyfél centrum kerül kialakításra.
 
Az összbírói értekezleten került átadásra az Egri Törvényszék elnöke által 2015. év decemberében alapított, „Vavrik Béla díj” törvényszékünk kiemelkedő teljesítményt nyújtó egy-egy munkatársa számára. A díj első fokozatát dr. Hunyadi-Buzás Ágnes, az Egri Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró, második fokozatát Raj Zoltánné, az Egri Törvényszék csoportvezetője vehette át.
 
A cím alapítója, dr. Nyiri Beáta „Az Egri Törvényszék Díszpolgára” kitüntetésben részesítette az Országos Bírósági Hivatal elnökét, dr. Handó Tünde Asszonyt.
 
Záró motívumként egy képzési együttműködési megállapodást írt alá a Debreceni Ítélőtábla, a Debreceni, a Miskolci, a Nyíregyházi és az Egri Törvényszék elnöke. A megállapodást dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke ellenjegyezte.
 
Az értekezletet követően dr. Handó Tünde fórumot tartott a megyében dolgozó bírák, titkárok, fogalmazók részére, ahol kötetlen formában nyílt lehetőség a beszélgetésre.
 
 
Eger, 2016. március 1.