Összbírói értekezlet a Balassagyarmati Törvényszéken

Az értekezleten részt vettek a megye bírái és bírósági titkárai, valamint dr. Gyarmathy Judit az OBH elnökhelyettese, dr. Sallai Tamás az Országos Bírói Tanács tagja, és dr. Lukács Zsuzsanna a Fővárosi Ítélőtábla elnöke.

A törvényszék elnöke dr. Benkó Anna beszámolt – powerpoint prezentációval szemléltetve – a megye bíróságainak 2014. évi munkája statisztikai adatairól, személyi tárgyi feltételeiről, eseményeiről.

Nógrád megyében 2014. december 31-én 50 volt a bírói létszám, ténylegesen 47 bíró dolgozott (néhányan „gyes-en” vannak), 12 bírósági titkár, 6 fogalmazó és a tisztviselők között 8 bírósági ügyintéző dolgozott összesen a bíróságokon.

Bíróságainkra 2014. évben a tavalyinál kevesebb, 19.643 db peres, és nemperes ügy érkezett, ami viszont a 2012. évben érkezett ügyek számánál magasabb volt.

A törvényszéken továbbra is folyamatban van a „nyitott bíróságok” program, amelyhez újabb iskolák csatlakoztak Bátonyterenyéről, Szécsényből, Balassagyarmatról, és ez évben a programban, a már alkalmazott modulok mellett, újabb témákkal is lesznek. (pályaorientáció, mediáció, bírósági nyilvánosság)
A törvényszék honlapjának tartalma folyamatosan bővült, az aktuális felhívásokat, információkat, tájékoztatókat is itt tekinthetik meg az ügyfelek.
A bírósági közvetítés gyakorlata szélesedett már több közvetítő is működik, dr. Lőrik Anikó bírósági titkár Balassagyarmaton, Fülöpné dr. Kollár Ilona bíró Salgótarjánban, koordinátorként pedig dr. Várszegi Andrea bíró tevékenykedett. 2014 decemberében dr. Józsa Lívia bíró is elvégezte központi képzésben a közvetítői tanfolyamot.

Aktuálisan a következő események a törvényszéken .
Más jogi hivatásrendekkel, hatóságokkal fennálló kapcsolat bővítésének újabb állomása egy találkozó 2015. március 11-én, amire a főügyész, a megyei rendőrfőkapitány, az ügyvédi kamara, a megyei kormányhivatal vezetője, Balassagyarmat polgármestere és a kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata vezetője is meghívást kapott.

A törvényszék és a megye bíróságainak történetéről készült könyv bemutatójára pedig április 17-én kerül sor.

Dr. Dóczi Márta a törvényszék bírói tanácsa elnöke is beszámolt a bírói tanács 2014. évi munkájáról, a bírói álláspályázatok elbírálása kapcsán.

Dr. Sallai Tamás az OBT tagja szólt az OBT múlt évi munkájáról, átadva a heves megyei bírák üdvözletét.
Dr. Lukács Zsuzsanna a Fővárosi Ítélőtábla elnöke, dicsérte a törvényszék munkájának szakmait színvonalát és megköszönte a törvényszéki bírák kirendelés alapján végzett munkáját a deviza-perek intézésében

Ezután dr. Gyarmathy Judit az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese szólalt fel.
A statisztikai adatok köréből ismertetett egy országosan is kiemelkedőnek tekinthető mutatót, amely szerint az érkezettekhez mérten a befejezett ügyek számaránya emelkedett. Az országos átlagtól (23 % emelkedés) jóval magasabb volt Nógrád megyében mintegy 42 %. Ez a bírák munkateljesítményét dicséri.
Szólt az informatikai fejlesztésekről, befejezett projektekről, amelynek kapcsán az ügyfelek az interneten keresztül is kapcsolatba léphetnek a bíróságokkal. E programok közül példaként emelte ki a a pertartam kalkulátort, ami az ügyfél által indítandó per egy becsült időtartamáról ad tájékoztató adatot egyes bíróságokra vonatkozóan.

Szólt arról az új fejlesztésről is, ami az ügyfélkapun keresztül lehetővé teszi a regisztrált felhasználók számára, hogy elektronikus úton akár az otthoni számítógépükről is megtekinthessék a saját ügyeik egyes adatait, vagy éppen sms-ben, elektronikus levélben automatikus értesítést kapjanak a tárgyalás új időpontjáról, szakértői vélemény beérkezéséről.

Kiemelte az új bírói életpálya modell elkészítésének szükségességét. Azon belül egy lényeges, de nem egyedüli elem, a bíró társadalmi megbecsüléséhez illő, méltóbb javadalmazás szükségessége, amelynek terén jelenleg utolsók vagyunk az Európai Unióban. A fogalmazói pályázatok eredményessége érdekében is utalt ennek jelentőségére, mert csak megfelelő jövedelem ás pályakép, inspirálhatja az egyetemet befejező legkiválóbb fiatal jogászokat arra, hogy a bíróságokon kezdjék meg pályafutásukat, és a bírói életpályát válasszák.

A találkozó a bírósági vezetők és a bírák kötetlen beszélgetésével zárult.

Az összbírói értekezlet hetében és azt követően március 12-ig, új színfoltként a bírósági palettán, az OBH által kiírt fotópályázat nyertes képei és a Nógrád megyéből beküldött fotók tekinthetők meg vándorkiállítás formájában a törvényszék folyosóin.

Balassagyarmat 2015. március 5.