Összbírói értekezlet a Budapest Környéki Törvényszéken

A Budapest Környéki Törvényszék 2016. május 5. napján 9.00 órakor tartotta évértékelő Összbírói Értekezletét a Kúria Dísztermében. Ezt megelőzően a Budapest Környéki Törvényszék elnöke sajtótájékoztatót tartott 

2015 Budapest Környéki Törvényszék: az időszerűség és a beruházások éve

Beszámoló a Budapest Környéki Törvényszék 2015. évi működéséről

címmel. Az Összbírói értekezleten Dr. Hilbert Edit elnök asszony részletesen ismertette a Törvényszék 2015. évi munkáját és közel 250 bíró előtt számolt be a BKT tavalyi működéséről.

A Budapest Környéki Törvényszék létszáma 990 fő, melyből 270 bíró, 86 titkár, 28 fogalmazó, 83 bírósági ügyintéző, 459 tisztviselő és 64 fizikai dolgozó. Az előző évhez képest jelentős változás, hogy a bírói létszám 7 fővel, míg a tisztviselői létszám 19 fővel emelkedett.

Emelkedő ügyérkezés mellett nőtt a befejezések száma

A Budapest Környéki Törvényszékre 2015-ben összesen 178.965 ügy érkezett, mely az előző évi 157.491 ügyhöz képest jelentős, 11,39%-os emelkedést mutat. A befejezések száma 3500 üggyel meghaladta az érkezést és 10,47%-kal az előző évet. 

A Budapest Környéki Törvényszék járásbíróságai polgári ügyszakban országosan a legjobb teljesítményt nyújtották, a bírók havi átlagban a legtöbb ügyet fejezték be. Ennek ellenére a folyamatban maradt ügyek átlaga is a legmagasabb az országban, több mint 2,5-szerese a legalacsonyabb törvényszéki átlagnak.

Büntető ügyszakban a másodfokú tanácsok kimagasló teljesítményt nyújtottak. Országosan a legmagasabb az ügyérkezésük, mely 4,5-szer több mint a legkevesebb átlag. Az ügyek befejezése tekintetében is kiválóan teljesítettek, teljesítményük az országos átlagot 50%-kal meghaladta. Ennek ellenére a folyamatban maradt ügyszám országosan továbbra is a legmagasabb, 7,5-szerese a legalacsonyabb átlagnak. 

 

Jelentősen javult az ítélkezés időszerűsége

Az időszerű ítélkezés érdekében tett igazgatási intézkedések a bírák által kitűzött pótnapokkal együtt vezettek eredményre. Jelentősen csökken ugyanis a két éven túli ügyek száma. A 2014. évhez képest 2015. december 31-re a 2-3 év közötti ügyek aránya 17,49%-kal, a 3-5 év közötti ügyek aránya 9,13%-kal, míg az 5 éven túli ügyek aránya igen jelentősen, 25,39%-kal csökkent.

Kiemelendő, hogy büntető ügyszakban a Nagykátai Járásbíróságon 49%-kal, a Szentendrei Járásbíróságon 46%-kal, polgári ügyszakban a Ráckevei Járásbíróságon 48 %-kal csökkent a két éve folyamatban lévő ügyek száma. A BKKMB munkaügyi ügyszakának teljesítménye ugyancsak figyelemre méltó, mellyel 54%-kal illetve a Polgári Kollégium elsőfokú szakága, ahol 315-ről 173-ra, 45%-kal csökkentették a 2 éve folyamatban lévő ügyek számát.

Kimagasló teljesítményt nyújtottak a bírók a „Szolgáltató Bíróság” programban

A Budapest Környéki Törvényszék a program időszaka alatt – a központi régió bíróságaként – jelentős munkateher mellett csökkentette a 2 éven túli ügyek számát. A program zárásáig, 2016. március 31-ig 2.686 két éven túli ügyet fejeztek be a bírók. Ezzel a teljesítménnyel 721-gyel csökkentették a két éven túli ügyek számát. Mindez 31,86%-os javulást eredményezett, melyen belül még kedvezőbb adat, hogy az 5 éven túli ügyek száma 36,9%-kal csökkent. A rendkívüli teljesítményt jól jelzi, hogy ez a befejezésszám tárgyaló tanácsra vetítve 22 ügyet jelent, míg e tekintetben a következő legjobb átlag 13 ügy volt az országban.

Kimagasló eredményt ért el a törvényszék a Civil Szervezetek Nyilvántartását végző Csoport időszerű ügyintézése terén is. Az ügyhátralék feldolgozása érdekében 2015-ben tett igazgatási intézkedések, bírók, bírósági titkárok és más tisztviselők kirendelései eredményre vezettek. A folyamatban maradt ügyek száma év végére – az előző év végi 1636 ügyről – 817 ügyre csökkent, ami 51%-os csökkenést jelent. 

 

2015 a beruházások éve volt a Budapest Környéki Törvényszék életében

 

Legfontosabb és leginkább meghatározó esemény a törvényszék által már 2 éve használt M3 Irodaház 2015 decemberében történt megvásárlása volt. A közel 20.000 négyzetméteres irodaházban a Budapest Környéki Törvényszék valamennyi budapesti szervezeti egysége, 430 fő elhelyezhető lesz, megszűnhet az a tagoltság, mely a szakmai szempontok mellett munkaszervezési nehézséget is jelent. Az új épületben helyet kap majd egy korszerű oktatási központ és olyan nagyméretű tanácskozó is, mely összbírói értekezletek, konferenciák, illetve nagyobb volumenű ügyek tárgyalását is lehetővé teszik.

2015-ben készült el a Ceglédi Járásbíróság, megújult 100 éves műemléki épület. Az átépítést, felújítást, korszerűsítést és – a megnövekedett bírói létszám igényeinek megfelelően - bővítést is tartalmazó beruházás az Országos Bírósági Hivatal által finanszírozott forrásból, 560 millió forintból valósult meg.

A Budapest Környéki Törvényszék az OBH által kiírt felújítási pályázatokon is sikerrel vett részt. Az ennek keretében 2015-ben kapott támogatásokból, összesen 314.600.000 forintért járásbírósági épületek felújítását történt meg és folytatódik 2016-ban.

 

2.500 diák a Nyitott Bíróság programban

 

A 2014/15-ös, valamint a 2015-16-os tanévekben is nagy sikerrel folytatódott a Budapest Környéki Törvényszék Nyitott Bíróság programja. A programban 2015 évben 18 bíró, valamint 11 bírósági titkár és fogalmazó vett részt, akik összesen 28 általános, illetve középiskola 2.500 diákjához jutottak el. Az iskolákban tartottak – a bíróság működését és a különböző jogágakat bemutató – előadásokat, perszimulációs foglalkozásokat, illetve a diákok részére szerveztek tárgyalás-látogatásokat.

A Budapest Környéki Törvényszék 2015 évben szorosabb együttműködést alakított ki a fóti Károlyi István Gyermekközponttal, ahol a speciális élethelyzetben lévő fiatalokat is bevonta a programba. A törvényszék illetékességi területén lévő Károlyi István Gyermekközpont azért is érdemelt kiemelt figyelmet, mivel az intézmény egyrészt fogyatékkal élő, valamint pszichés, illetve magatartászavarral küzdő gyermekeket gondoz, akik számára e program különös és egyben kiegészítő segítséget nyújt a gyermekközpont céljaink megvalósításához.

Dr. Gyarmathy Judit, az OBH elnökhelyettese elismerését fejezte ki a bírói karnak az elmúlt évi teljesítményéért, külön kiemelve a Szolgáltató Bíróságért programban elért eredményeket. Tájékoztatta az összbírói értekezletet a bírói életpályamodell kialakításának folyamatáról. Áttekintette, hogy a Budapest Környéki Törvényszék és járásbíróságainak elhelyezése, tárgyi feltételei jelentősen javultak az elmúlt években, a Dunakeszi Járásbíróság épületével kapcsolatos elképzeléseket is vázolta.

 

Elismerések átadása

Az összbírói értekezlet keretében nyújtotta át a Budapest Környéki Törvényszék 7 bírájának Dr. Gerber Tamás, az OBT soros elnöke az Országos Bírói Tanács „15 éves kiváló bírói szolgálatért” elismerő okleveleket.

Végül a törvényszék elnöke, dr. Hilbert Edit a Budapest Környéki Törvényszék által alapított elismeréseket adta át.

A Budapest Környéki Törvényszéken több mint 20 éven át végzett magas színvonalú, áldozatkész munkájáért, valamint példamutató emberi helytállásáért a Budapest Környéki Törvényszékért emlékgyűrűt adományozta dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erikának, a Váci Járásbíróság elnökének és dr. Tölg-Molnár Lászlónénak, a Budakörnyéki Járásbíróság Büntető Irodája nyugalmazott vezetőjének.

A Budapest Környéki Törvényszéken több mint 15 éven át végzett színvonalas, odaadó munkájáért, valamint példás emberi helytállásáért a Budapest Környéki Törvényszékért emlékplakett kitüntetést adományozta dr. Ábel Kornél törvényszéki tanácselnöknek, Belánné Csiki Irén váci járásbírósági tisztviselőnek, Fodor Etelka nagykőrösi járásbírósági ügyintézőnek, dr. Grasalkovits Irén törvényszéki tanácselnöknek, Kaszás Józsefné osztályvezetőnek, dr. Kispál Sándorné dr. Balogh Ágnes törvényszéki bírónak, Nagyné dr. Drahos Ibolya törvényszéki tanácselnöknek, Pizágné Erdős Margit szentendrei járásbírósági elnöki irodavezetőnek és Tari Erzsébet gödöllői járásbírósági irodavezetőnek.

A Nyitott Bíróság programban a Budapest Környéki Törvényszéken 2015. évben végzett munkájáért Nyitott Bíróságért díjban részesült dr. Ignáczné dr. Szőke Bernadett, a Monori Járásbíróság elnökhelyettese, dr. Jurkinya Richárd, a Ceglédi Járásbíróság titkára és dr. Kozák Beatrix, a Dabasi Járásbíróság titkára.

Az Összbírói Értekezletet megtisztelte jelenlétével Dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, Dr. Gerber Tamás, az Országos Bírói Tanács soros elnöke, Dr. Vízkelety Mariann, igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, Dr. Erőss Monika, a Kúria főtitkára, Dr. Ribai Csilla, Fővárosi Ítélőtábla megbízott elnöke, Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke.

Budapest, 2016.május 6.