Összbírói értekezlet a Győri Törvényszéken

A mai napon 11 órai kezdettel tartotta dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke éves beszámolóját összbírói értekezlet keretében. Az értekezleten részt vett dr. Darák Péter a Kúria elnöke, dr. Gyarmathy Judit, az OBH elnökhelyettese, valamint Trappné dr. Kiszely rita az OBT tagja, valamint elfogadta a meghívást vendéként dr. Josef Glatz, a Wiener Neustadt-i Tartományi Bíróság elnöke.

Dr. Takács József kiemelte, hogy a 2013. évben az ügyérkezés általánosságban csökkenő tendenciát mutatott a Győri Törvényszék elsőfokú ügyeit és a járásbíróságok ügyszámát illetően, de kiemelkedően magas volt a cégbíróság ügyérkezése, valamint a szabálysértési ügyérkezés. A cégbíróságra 2013. első két hónapjában a korábbi éves ügymennyiség érkezett a jogszabályváltozásnak köszönhetően, szabálysértési ügyekben pedig 2013-ban az érkezett ügyek száma meghaladta a 7500 ügyet.

A legfontosabb ügyforgalmi adatok ismertetését követően kitért a bíróságok időszerű és hatékony ítélkezésére, amelyre utaló adat, hogy az ügyek jelentős hányada – járási szinten polgári és gazdasági ügyekben 85 %-a – elsőfokon egy éven belül jogerősen befejeződik. Emellett a büntetőügyek 60-70 %-a is elsőfokon befejeződik egy éven belül.

A hosszú pertartamú ügyeket illetően üdvözölte, hogy a törvényszéki elsőfokú ügyekben jelentős csökkenés volt tapasztalható, illetve a Győri Járásbíróságon a 2011. évi 10 %-hoz képest 2013-ban 5,5 % volt a két éven túli büntetőügyek száma. A törvényszéki ügyekkel kapcsolatban hangsúlyozta azt is, hogy az ún. deviza htiteles perek az elsőfokú ügyek 21 %-át teszik ki.

A bíróságok külső kapcsolatai köréből a győri Széchenyi István Egyetemmel kialakult szakmai kapcsolatot, sajtóval való aktív kapcsolatot, a Nyitott Bíróság programot – melyen a 2013. évben több, mint 350 diák vett részt a megyében – és a nemzetközi kapcsolatok fontosságát emelte ki.

A bíróságok gazdálkodásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az épületek energiahatékonysága érdekében megvalósult a Mosonmagyaróvári Járásbíróság nyílászáróinak cseréje, több épület szigetelése, illetve pályázati forrásból a Győri,, Soproni Járásbíróságokon, a Győri Közigazgatási-és Munkaügyi Bíróságon valamint a Győri Törvényszéken gyermekmeghallgató szobák kialakítása zajlott le.  

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke szerint arra a kérdésre, hogy a megyebeli bíróságok jobban szolgálták-e a jogkereső állampolgárok érdekeit a korábbi évhez képest, egyértelmű igennel válaszolhatunk. Ezt erősítette meg dr. Gyarmathy Judit, az OBH elnökhelyettese, aki az igazgatási vezetők azon törekvéseit méltatta, amellyel a hosszú pertartamú ügyek mielőbbi befejezését célozzák és amelynek köszönhetően Győrben öt éven túli büntető ügy nincsen folyamatban, míg polgári ügyek közül is elenyésző az ilyen hosszú pertartamú ügyek száma.

Győr, 2014. április 22.