Összbírói értekezlet a Kecskeméti Törvényszéken

2014. április 23. napján tartotta évi rendes összbírói értekezletét a Kecskeméti Törvényszék. Dr. Bicskei Ferenc, a törvényszék elnöke az ügyforgalmi statisztikai adatok tükrében számolt be a törvényszék és a járásbíróságok 2014. évi munkájáról, eredményeiről a Bács-Kiskun megyei bírói kar előtt. A törvényszéki ügyérkezés kapcsán elmondta, a 2014. évhez viszonyítva jelentős csökkenés figyelhető meg, amely a korábban ugrásszerűen megemelkedett nemperes ügyek, elsősorban a cégügyek és a szabálysértési ügyek számának visszaesésével magyarázható. A minőségi mutatók, azaz az időszerűség és a szakmai megalapozottság vonatkozásában elért eredményeket illetően elégedettségét fejezte ki a törvényszék elnöke, ugyanis a törvényszéki elsőfokú ügyek kivételével a két éven túli ügyek aránya sehol nem éri el az öt százalékot, az emelkedett szakmai színvonalra pedig a fellebbviteli bíróságok határozatairól készült kimutatások alapján utalt. Elemezte a törvényszék aktuális létszámgazdálkodási mutatószámait, e körben elmondta, megfigyelhető a bírói pálya „elnőiesedése”, jelenleg 79 nő és 36 férfi bíró, 33 nő és 3 férfi bírósági titkár teljesít szolgálatot a törvényszéken. Ismertette a törvényszéken 2014. évben saját, illetve pályázati forrásból megvalósult informatikai és műszaki fejlesztéseket, valamint tájékoztatta a résztvevőket az Országos Bírósági Hivatal által kezdeményezett országos programok, a gyermekbarát igazságszolgáltatás, a tanúgondozás, a mediáció és a „Nyitott Bíróság” sikere érdekében tett intézkedésekről és az elért eredményekről.

A tanácskozáson részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki hangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatás tekintélyének kialakításához a bíróságok szolgáltató jellegét erősíteni kell, a szolgáltató bíróság elvárása ugyanakkor a megfelelő kommunikáció és hozzáállás nélkül nem érvényesülhet. Kiemelte, ahhoz, hogy a bírák színvonalas munkát végezzenek, a méltányos jövedelem mellett jó munkafeltételek szükségesek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az idei év meghatározó feladatai között szerepel az eljárásjogi kodifikáció, melyben számít minden kolléga szakmai segítségére.

Dr. Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese, az Országos Bírói Tanács soros elnöke szólt a Bírák Etikai Kódexe megalkotásának jelentőségéről, valamint arról, hogy milyen hosszú előkészítő munka előzte meg a kódex megszövegezését. Kitérve a bírói életpálya modell aktualitására jelezte, hogy az eredményes koncepció kidolgozásához a bírói kar közös munkája szükséges.

Az eseményen felszólalt dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke is, aki kifejezte reményét, hogy a közeljövőben szorosabb együttműködés alakulhat ki a két ítélkezési szint között, melynek eredményeként olyan szakmai kérdések is rendezhetők, melyek más bíróságok számára is iránymutatásul szolgálnak.

Az összbírói értekezlet zárásaként dr. Handó Tünde és dr. Bicskei Ferenc gratulált az újonnan határozatlan idejű bírói kinevezést nyert bíráknak, majd az OBH elnöke köszönő oklevelet adott át több kollégának a bírósági közvetítésben, tanúgondozásban, valamint a jogszabály-véleményezésben való részvételért.

Kecskemét, 2015. április 24.