Összbírói értekezlet a Kecskeméti Törvényszéken

2016. április 21. napján tartotta évi rendes összbírói értekezletét a Kecskeméti Törvényszék. Dr. Bicskei Ferenc, a törvényszék elnöke az ügyforgalmi statisztikai adatok tükrében számolt be a törvényszék és a járásbíróságok 2015. évi munkájáról, eredményeiről a Bács-Kiskun megyei bírói kar előtt. A törvényszéki ügyérkezés kapcsán elmondta, a 2015. évhez viszonyítva csökkenés figyelhető meg, amely a korábban ugrásszerűen megemelkedett nemperes ügyek, elsősorban a cégügyek és a szabálysértési ügyek számának visszaesésével magyarázható. A peres ügyek  azonban mind az érkezést mind a befejezést tekintve  az országban Bács-Kiskun megyében nőtt leginkább.  Ugyancsak elmondható, hogy az egy bíróra jutó tárgyalási napok száma és az egy bíróra jutó tárgyalt ügyek száma is meghaladja az országos átlagot. A minőségi mutatók, azaz az időszerűség és a szakmai megalapozottság vonatkozásában elért eredményeket illetően elégedettségét fejezte ki a törvényszék elnöke.
 
Elemezte a törvényszék aktuális létszámgazdálkodási mutatószámait, e körben elmondta, megfigyelhető a bírói pálya „elnőiesedése”, jelenleg 81 nő és 37 férfi bíró, 30 nő és 6 férfi bírósági titkár teljesít szolgálatot a törvényszéken. A bírák közül 80 fő 10 évnél hosszabb gyakorlati idővel rendelkezik, a bírósági titkárok 40%-a pedig 6 évnél hosszabb gyakorlati idővel. Ismertette a törvényszéken 2015. évben megvalósult informatikai és műszaki fejlesztéseket, valamint tájékoztatta a résztvevőket az Országos Bírósági Hivatal által kezdeményezett országos programok, a gyermekbarát igazságszolgáltatás, a tanúgondozás, a mediáció és a „Nyitott Bíróság” sikere érdekében tett intézkedésekről és az elért eredményekről.
 
Szót ejtett a Szolgáltató bíróságért program hatásairól, melynek fő célkitűzése az időszerűség javítása volt. A program keretében célvizsgálatok elrendelésére került sor, melyek elsősorban a bírósági vezetőkre róttak többletfeladatokat, a bírák adminisztratív terheinek növelése nélkül. Ennek eredményeként jelentősen javultak az időszerűségi mutatók. A folyamatban maradt 2-5 év közötti ügyek száma összességében mintegy 25%-kal csökkent, míg 5 éven túli pertartamú ügy a járásbíróságokon nincs. Az ítélkezés színvonalának növelése érdekében megtett intézkedések közül kiemelte a kollégiumi ajánlásokat, elvi döntéseket, a célvizsgálatokat a jogegység biztosítására és az 1 éves gyakorlattal rendelkező bírák vizsgálatát.
 
Dr. Bicskei Ferenc a törvényszék elnöke a beszámoló zárásaként a 2015 évben nyújtott kimagasló ítélkezéséért köszönő oklevelet adott át két kolléga és egy járásbíróság részére.
 
Dr. Schön Ferenc a Bírói Tanács Elnöke tájékoztatta az összbírói értekezleten résztvevőket a tanács 2015. évi tevékenységéről. Kiemelte, hogy 2015 évben az előző évhez képest nőtt a bírói pályázatok száma, összesen 4 bíró kinevezésére került sor.
 
A tanácskozáson felszólalt dr. Gerber Tamás, az Országos Bírói Tanács soros elnöke, aki elismerését fejezte ki az Országos Bírói Tanács nevében az elért eredményekért, beszámolt a nemzetközi kapcsolatok terén elért sikerekről és a bírósági életpályamodellről, majd 2 kollégának elismerő oklevelet adott át a 15 éves kiváló bírói szolgálatáért.
 
 
Az eseményen felszólalt dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke is, aki gratulált a Kecskeméti Törvényszék 2015 évben elért eredményeihez és kiemelte a törvényszék bíráinak magas szakmai felkészültségét, elhivatottságát. 
 
A tanácskozáson részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki megköszönte a megye bíráinak munkáját. Hangsúlyozta, hogy a bírósági szervezetnek komoly kihívásokkal kell szembenéznie, utalva az eljárási szabályok módosítására, a közeljövőben hatálybalépő elektronikus eljárásokra. Kitért a bírósági életpályamodell tervezetre is.
 
Az összbírói értekezlet zárásaként dr. Handó Tünde oklevelet adott át több kollégának a bírósági közvetítésben, tanúgondozásban, valamint a jogszabály-véleményezésben való részvételért. 
 
Az összbírói értekezletet követően a Kecskeméti Járásbíróság dísztermében ebédre, majd kerekasztal beszélgetésre került sor. Itt módja nyílt a bíráknak arra, hogy találkozzanak és kötetlen beszélgetést folytassanak az OBH Elnökével, az OBT soros Elnökével és az Igazságügyi Minisztérium államtitkárával.
 
Kecskemét, 2016. április 21.