Összbírói értekezlet a Pécsi Ítélőtáblán

Dr. Makai Lajos, a Pécsi ítélőtábla elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben megfogalmazott kötelességének eleget téve a 2015. február 24. napján megrendezésre került Összbírói Értekezleten tájékoztatta az Országos Bírósági Hivatal elnökét, illetve a bírákat az általa vezetett szervezet működéséről, a kitűzött és megvalósított célokról.

A Pécsi Ítélőtábla illetékességi területéhez 4 megye tartozik (Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye) 1,2 millió jogkereső állampolgárral.

Az ország 5 ítélőtáblája közül a legkisebben 48 fő dolgozik, amelyből 16 bíró, 3 bírósági titkár, 2 bírósági ügyintéző, 20 tisztviselő és 7 fizikai dolgozó. A bírák közül 10 bíró civilisztikai ügyszakos, míg 6 bíró – köztük az ítélőtábla elnöke és elnökhelyettese – büntető ügyszakos bíró.

Az ítélőtábla ügyforgalmi adatainak ismertetése során kiemelésre méltónak tartotta az ítélőtábla továbbra is kitűnő időszerűségi adatait, hiszen megállapítható, hogy büntető ügyekben a peres ügyek 94,6 %-a, míg polgári és gazdasági ügyekben 77 %-a 6 hónapon belül, a nemperes ügyek tekintetében pedig 99%-a, illetve 82%-a 3 hónapon belül befejeződik.

Az ítélőtábla az elmúlt évben több kiemelkedő jelentőségű büntetőügyet fejezett be jogerősen, így a kaposvári gyermekgyilkosság, a Pécs-Kertvárosi valutás gyilkosság, a görcsönyi rablás, a mohácsi kettős gyilkosság ügyét, valamint a pécsi egyházmegye vagyonkezelőjének, a pécsi ketrecharcos gyilkosának és a pécsi gyilkos állatorvosnak az ügyét is.

Az ítélőtábla civilisztikai ügyszakának legfontosabb feladata az elmúlt évben a hatályba lépett új polgári törvénykönyv elsajátítása volt, emellett az ősz folyamán a választási ügyek elbírálásában is részt kellett venniük.

Az ítélőtábla nemzetközi kapcsolatait illetően fontosnak tartotta megemlíteni a Bambergi Ítélőtáblával kötött együttműködési megállapodást, illetve ennek kiegészítéseként a bírák partner ítélőtáblákon történő hospitációs tartózkodásának lehetőségéről szóló megállapodást.

Az értekezletet megelőzően a Pécsi Törvényszékkel közös sajtótájékoztatóra került sor, amelyen a Pécsi Ítélőtábla elnöke és a Pécsi Törvényszék megbízott elnöke mellett részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Trappné dr. Kiszely Rita az Országos Bírói Tanács tagja is.

Pécs, 2015. február 24.