Összbírói értekezlet a Szegedi Törvényszéken

2015. április hó 28. napján tartotta összbírói értekezletét a Szegedi Törvényszék, amelynek témája a Szegedi Törvényszék 2014. évi munkájának ismertetése volt.

A 14 órakor megkezdődő összbírói értekezletet megelőzte a Szegedi Ítélőtábla összbírói értekezlete, valamint az előtte megrendezett közös sajtótájékoztató, amelynek keretében a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék elnökei a sajtó képviselőivel ismertették meg 2014. évi munkájuk eredményét.

Az összbírói értekezleten részt vett dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Hámori Attila az Országos Bírói Tanács soros elnöke, dr. Harangozó Attila Szegedi Ítélőtábla elnöke, dr. Bicskei Ferenc a Kecskeméti Törvényszék elnöke, Kissné dr. Szabó Judit a Szolnoki Törvényszék elnöke, dr. Zámbori Tibor a Gyulai Törvényszék elnökhelyettese is.

Dr. Tárkány-Szűcs Babett a törvényszék elnöke elmondta, 2014. december 31. napján a 102 bírói álláshelyük volt betöltött, a bírák munkáját 32 fő bírósági titkár, 6 fő bírósági fogalmazó és 217 fő további igazságügyi alkalmazott segítette, amelyből 25 bírósági ügyintéző volt.

Az ügyforgalmi adatok kapcsán előadta, hogy a polgári peres ügyek érkezésének aránya járásbírósági, valamint közigazgatási bírósági szinten emelkedett, mint ahogy emelkedés volt tapasztalható a törvényszék másodfokán büntető peres ügyekben, a törvényszék első fokú polgári peres ügyekben, és szabálysértési nemperes ügyekben is. Külön kiemelte, hogy a Csongrád Megyei Ügyészséggel kialakított jó szakmai kapcsolat révén jelentősen emelkedett a bíróság elé állítások száma, amely segíti a hatékony és időszerű ítélkező tevékenységet is.

A peres ügyérkezések számának növekedése mellett azonban növekedett a befejezett ügyek száma, úgy a járásbíróságok büntető peres ügyei, mint a közigazgatási peres és nemperes ügyek és a törvényszéki első fokú polgári és büntető ügyek tekintetében is. Kiemelte továbbá, hogy az egyes ügyszakok közül kiemelkedően teljesítettek a járásbíróságok büntető ügyszakai, ahol az érkezett és befejezett ügyek arányában országos átlag feletti teljesítményt értek el a törvényszék bírái.

A tárgyi feltételek biztosítása kapcsán elmondta, hogy az Országos Bírósági Hivatallal folytatott együttműködés keretében 2014. évben a Szegedi Törvényszék gazdálkodása stabil volt. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének támogatásával továbbra is kiemelt cél volt a munkakörülmények javítása, amelynek kapcsán 2014. évben valamennyi járásbíróság – kivéve a Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épületben lévő Szegedi Járásbíróságot – klimatizált tárgyalótermet kapott. Szigetelési munkák zajlottak a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, homlokzat és tetőfelújítás történt a Szentesi járásbíróságon, és külső homlokzat megújítás folyik jelenleg is a Makói Járásbíróság épületén.

Mint azt dr. Tárkány-Szűcs Babett elmondta, 2015. évben megkezdődhet a Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti Igazságügyi palota épületének teljes felújításához kapcsolódó tervezési munkálatok közbeszerzési eljárása is.

A 2014. év eredményei és tevékenysége kapcsán a törvényszék elnöke kiemelte, hogy a Szegedi Törvényszék jelentős figyelmet fordított a szolgáltató bíróság koncepciójának további erősítésére. Ennek keretében a tanúgondozás Szegedi Törvényszéken működő intézményét a törvényszék illetékességi területén működő valamennyi járásbíróságra kiterjesztették. Az ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében a bírósághoz forduló ügyfelek számára általános és ügycsoportonkénti ügyféltájékoztatók készültek el, valamint az ügyfelek szakmailag is minél megfelelőbb kiszolgálása érdekében a kezelőirodai dolgozókat ügyfélszolgálati tréning keretében is képezték. Kiemelte, hogy a szervezetfejlesztési pályázat eredményei azon belül is kiemelten az ügyfelek tájékozódását elősegítendő anyagok a www.szegeditorvenyszek.hu oldalon bárki számára elérhetőek. Elmondta továbbá a Szegedi Törvényszék Mediációs munkacsoportot állított fel amely munkacsoport tevékenységének kedvező eredményeként a mediáció nem csak a szegedi székhelyű, hanem a megye valamennyi járásbíróságán is elérhetővé vált az állampolgárok számára. Kifejezte azon reményét, hogy a mediációhoz való hozzáférés valamennyi járásbíróságra történő kiterjesztésével a 2014. évi növekvő érdeklődés tovább emelkedik, amely hozzájárul ezen alternatív vitarendezési eljárás elterjedéséhez és ebből adódóan a peres eljárások számának csökkenéséhez.

Sikeres évként értékelte a 2014. esztendőt a „Nyitott Bíróság” program szempontjából is, amelyhez a Csongrád Megyei Főügyészség is csatlakozott, és amely az idei évtől már a törvényszék illetékességi területén működő valamennyi járásbíróságon elérhetővé vált. 2014. évben a korábbi 500-as létszámhoz képest immáron összesen kb. 2000 főhöz jutottak el a „Nyitott Bíróság” programjai, úgy a tájékoztató előadások és perszimulációk, mint az Igazságszolgáltatás Európai Napja vagy a Múzeumok Éjszakája keretében szervezett programokon keresztül.

A beruházások kapcsán külön köszönetet mondott az Országos Bírósági Hivatal elnökének, amelynek keretében a már említett épület felújításokon túl a Szeged, Széchenyi téri épületben gyermekmeghallgató szoba került kialakításra, míg a Tisza Lajos krt. 2-4. szám alatti épületben mediációs szoba kezdhette meg működését.

A jelenlévőket köszöntötte dr. Hámori Attila az Országos Bírói Tanács soros elnöke, aki az Országos Bírói Tanács munkássága mellett a bírói életpálya modell kidolgozásáról és jelenlegi állásáról tájékoztatta az összbírói értekezletet.

Dr. Harangozó Attila köszöntőjében kiemelte a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék közötti példaértékűen jó szakmai együttműködést, amely kapcsán elmondta 2015. évben mindezt közös oktatásokon, valamint kirendeléseken keresztül kívánnák tovább erősíteni.

Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke elismerését fejezte ki a Szegedi Törvényszék 2014. évi tevékenysége, valamint elért eredményei iránt, amelynek kapcsán különösen méltatta a Szegedi Törvényszék kedvező ügyforgalmi, statisztika adatait és azt, hogy a törvényszék bírái, igazságügyi alkalmazottai a kiemelkedő munkavégzés mellett példaértékűen vállalnak szerepet számos programban, a „Nyitott Bíróságtól” a tanúgondozás intézményén át, az Országos Bírósági Hivatal munkcsoportjaiban történő szerepvállalásig, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak a bíróságokba vetett bizalom erősítéséhez és hosszú távon tovább javíthatják az ügyforgalmi statisztikai adatokat.

Hivatkozott arra, hogy a 2015. év kiemelkedő céljai között a bírói életpálya modell kidolgozása és elfogadtatása, a Szeged, Széchenyi téri épület felújítási munkálatainak megkezdése, valamint az Országos Bírósági Hivatal közreműködésével a küszöbön álló kodifikálásokban történő aktív bírói véleményformálás szerepel.

Az értekezlet keretében első ízben került átadásra a Szegedi Törvényszék "Év bírája" kitüntetése, amelyet 2014. évben a bírák szavazatai alapján dr. Nagy Zsuzsanna tanácselnök vehetett át.

Az összbírói értekezletet követően a bíráknak kötetlen beszélgetés keretében is lehetősége volt konzultálni dr. Handó Tünde elnök asszonnyal.

Szeged, 2015. április 28.