Összbírói értekezlet a Szegedi Törvényszéken

A Szegedi Törvényszék 2016. április hó 26. napján tartotta a 2015. év során elért eredményeit bemutató összbírói értekezletét.
 
 
Mint arról korábban a birosag.hu hírt adott az összbírói értekezletet megelőző napon Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke és dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke részvételével a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán több mint 100 fős hallgatóság előtt mutatták be a bíróság szervezetét, a bírói hivatást és életpályát az egyetemi polgároknak. A rendezvény sikerét mutatja, hogy az előadásokat követően számos kérdés érkezett a hallgatók és oktatóik részéről is.
 
Az összbírói értekezletet megelőzően dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, dr. Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács tagja és dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke tartottak közös sajtótájékoztatót, amelyre az idei évben a törvényszék saját kiadvánnyal készült.
 
Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke az ügyforgalmi adatok elemzése kapcsán kiemelte, hogy a törvényszéken a peres ügyek érkezésének aránya egyrészt a tömeges migrációval kapcsolatos büntető- és közigazgatási ügyek, másrészt a devizahiteles ügyek újraindulása miatt a 2015. évben kiugróan magas volt, amely az egyébként is jelentősnek mondható munkateher mellett a 2015. évben sajátos kihívások elé állította a Szegedi Törvényszéket.
 
Büntető ügyszakban a Szegedi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok peres érkezése az országos átlagot 29,2 %-kal haladta meg, mindennek ellenére a járásbíróságok büntető ügyszakos bírái a bírói munkát mérő statisztikai szempontok szerint az országos átlag felett teljesítettek. A kitűzött ügyek havi átlagos száma 17,4%-kal, a tárgyalt ügyek havi átlagos száma 11,6 %-kal, míg a befejezett ügyek száma 21,6%-al volt jobb az országos átlagnál.
 
Megköszönte az OBH elnökének a határzárral kapcsolatos bűncselekmények miatt indult eljárások elbírálásához nyújtott segítséget, a személyi és tárgyi feltételek biztosítását. Mint elhangzott 2015. szeptember 15. napjától 2016. év áprilisáig 2600 határzár tiltott átlépésével kapcsolatos ügyben járt el a Szegedi Törvényszék, amelyek elbírálásában mintegy 130 kirendelt bíró is segítkezett.
 
A tömeges migráció a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot is érintette, 2015. szeptember 15. napjától 2016. áprilisáig 520 menekültügyi eljárás indult, amelyből a bíróság 460 ügyet jogerősen befejezett.
 
Mint ahogyan azt dr. Tárkány-Szűcs Babett kiemelte, a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyek különösen bonyolult megítélésűek, ennek ellenére a Szegedi Törvényszék – az elmúlt évekhez hasonlóan - a 2015. évben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott ezen ügyek elbírálásában. A befejezett peres ügyeket jelző statisztikai mutatók 14,4%-kal jobbak az országos átlagnál annak ellenére, hogy az országos átlaghoz képest 38%-kal több ügy érkezett a Szegedi Törvényszékre.
 
A bíróság kiváló teljesítményét és az ítéletek elfogadottságát mutatja, hogy a járásbírósági ügyek 81,9%-a emelkedett jogerőre első fokon. Mindemellett csökkent a hatályon kívül helyezések aránya, s az ügyeket nagyobb számban hagyta helyben a másodfokú bíróság.
 
A rendkívüli helyzet ellenére a Szegedi Törvényszék is csatlakozott a „Szolgáltató Bíróságokért!” programhoz, amelyben a törvényszék a hosszú pertartalmú ügyek számának csökkentését tűzte ki célul, s ennek keretében a két éven túl folyamatban lévő ügyek befejezésére koncentráltak. Elmondta, a Szegedi Törvényszék mintegy 35%-al csökkentette a két éven túl folyamatban maradt ügyeik számát, jelentősen túlteljesítve a programban meghirdetett 20%-os mértéket.
 
Mindezeken felül a Szegedi Törvényszék időszerűségi mutatói is rendkívül kedvezőek, hiszen a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó polgári peres ügyek 80%-ában 6 hónapon belül ítélet is születik.
 
A társadalmi felelősségvállalás jegyében indított Nyitott Bíróság program vonatkozásában elmondta, hogy a 2015. évben a bíróság 3.000 diákot ért el a perszimulációk, illetőleg a bírósági épületlátogatások révén. A program az elmúlt évben a Szegedi Törvényszék illetékességi területén lévő járásbíróságokra is kiterjesztésre került, amelyek aktív és elkötelezett munkájának köszönhetően a program töretlen népszerűségnek örvend immáron a nem szegedi középiskolás diákok körében is.
 
Ismertette továbbá, hogy a törvényszék munkatársai a civil szervezetek képviselőinek is rendszeres tájékoztatást nyújtanak, a bírósági közvetítők pedig sorozatos képzésekben részesülnek annak érdekében, hogy az ügyfelek által támasztott elvárásoknak minél nagyobb mértékben megfeleljenek, amelynek sikerét mutatja, hogy a 2014-es évhez képest duplájára emelkedett a megegyezéssel záruló mediációk száma.
 
Mint ahogyan azt dr. Tárkány-Szűcs Babett elmondta, az Országos Bírósági Hivatal által kiírt épületfejlesztési és felújítási pályázatoknak köszönhetően közel 220 millió forintból kívül-belül megújult a Szentesi és a Makói Járásbíróság, valamint jelenleg is folyik a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság épületének belső felújítása. Elmondta, a Szegedi Törvényszék Széchenyi téri épületének felújítási munkálatai is hamarosan megkezdődnek, az épület teljes rekonstrukciójának befejezése az előzetes tervek szerint 2019. évre várható.
 
Dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék közötti szakmai együttműködést méltatta, amely kapcsán a közös gondolkodás, s a közös oktatások jelentőségét hangsúlyozta.
 
Dr. Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja az OBT 2015. évi munkáját ismertette, valamint a magyar igazságszolgáltatás teljesítményének nemzetközi sikereit, illetőleg a bírói életpálya modell és az integritási szabályzat kidolgozásának jelenlegi állását ismertette az összbírói értekezlet résztvevőivel.
 
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke elismerően nyilatkozott a Szegedi Törvényszék 2015. évi munkájáról és elért eredményeiről, amelyek vonatkozásában elmondta, hogy azok országos szinten is kiemelkedőek. Hangsúlyozta, hogy a Szegedi Törvényszék a tömeges bevándorlás okozta rendkívüli ügyérkezés ellenére is képes volt jelentős mennyiségű ügyhátralékot feldolgozni, amely megfeszített munkát igényelt mind a bírák, mind az igazságügyi alkalmazottak részéről. Elmondta, hogy a 2016. év célkitűzései között szerepel a bírák adminisztratív terheinek csökkentése, ezzel egyidejűleg a bírósági titkárok jogkörének kiszélesítése.
 
Az értekezlet keretében immáron második ízben került átadásra az "Év bírája" kitüntetés, amelyet a bírák szavazatai alapján dr. Komáromi Zoltán tanácselnök vehetett át.
 
Az összbírói értekezleten részt vett dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke, Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke, valamint dr. Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium állami igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára is.
 
Az összbírói értekezletet követően a bírák kötetlen beszélgetés keretében kerekasztal beszélgetésen vehettek részt dr. Handó Tünde elnök asszonnyal, valamint dr. Vízkelety Mariann államtitkár asszonnyal. A beszélgetés keretében számos a bírák mindennapjait érintő kérdés került megtárgyalásra.
 
Szeged, 2016. április 28.