Összbírói értekezlet a Szekszárdi Törvényszéken

A Szekszárdi Törvényszék 2016. március 16.napján tartott összbírói értekezlete előtt sajtótájékoztatót tartott, melyen jelen volt Dr. Handó Tünde asszony az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Dr. Bicskei Ferenc úr az Országos Bírói Tanács soros elnöke, Dr. Csullag Józsefné asszony a Szekszárdi Törvényszék elnöke, Dr. Farkas László úr a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettese, valamint Dr. Imre Zita asszony a Szekszárdi Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke.
 
A sajtó megjelent képviselői részére vendégeink és a törvényszék elnöke rövid tájékoztatást tartott, majd a felmerült kérdések megválaszolását követően az egyéni interjúk készítésére került sor.
 
A Szekszárdi Törvényszék, valamint a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok, a közigazgatási és munkaügyi bíróság 2015. évi működéséről készült rövidített beszámolót, valamint a „Nyitott Bíróság” program megvalósulásáról szerkesztett kiadványokat a sajtó rendelkezésére bocsátottuk, amelyek honlapunkon is megtekinthetők.
 
Értekezletünket a fenti vendégeinken kívül megtisztelte jelenlétével Dr. Vízkelety Mariann asszony az igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, továbbá Dr. Makai Lajos úr a Pécsi Ítélőtábla Elnöke.
 
Az összbírói értekezletet követően Dr. Handó Tünde elnök asszony kötetlen beszélgetést folytatott a bírákkal, bírósági titkárokkal és a fogalmazókkal, majd a régi Vármegye Háza patinás épületének megtekintésével jó hangulatban zárult a program.
 
 
Szekszárd, 2016. március 17.