Összbírói értekezlet a Tatabányai Törvényszéken

2014. április 25. napján a Tatabányai Törvényszéken megtartott összbírói értekezlet a Komárom-Esztergom megyei bíróságok 2013. évi munkáját értékelte, és kijelölte a 2014-ben elvégzendő feladatokat. Az értekezleten részt vett dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Dr. Havasiné dr. Orbán Mária, a Győri Ítélőtábla elnöke, valamint dr. Simon Levente, az Országos Bírói Tanács tagja és dr. Szabó Sándor Európai uniós szaktanácsadó.

A törvényszék elnöke beszámolt az ügyforgalmi adatokról, ezen belül arról, hogy az érkezett bírósági ügyek száma közel 50 %-al növekedett a Tatabányai Törvényszékhez tartozó bíróságokon. A befejezéseket tekintve ugyanez a tendencia figyelhető meg, több, mint 47 %-os az emelkedés. A kitűzött ügyek száma, a tárgyalt perek száma, a tárgyalási napok száma mindhárom ügyszakban emelkedést mutat, ezen belül legnagyobb emelkedés a polgári ügyszakban kitűzött ügyek számában van. Kiemelte a törvényszék elnöke, hogy a Tatabányai Törvényszék az országban egyedülálló a Nyitott Bíróság program keretében a bírósági közvetítés diákok számára történő ismertetésében. Célként említette a Törvényszék elnöke azt, hogy tovább kell fejleszteni a bíróság szolgáltató szerepét, a bírósági közvetítői eljárás szélesebb körben történő alkalmazását, a tanúgondozás megerősítését, és a külső és belső kommunikáció javítását.

Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke kiemelte a Tatabányai Törvényszék országos szinten egyedülálló kezdeményezését: mint mondta, az elmúlt esztendőben közel ezer diákkal találkoztak az itteni bírók, ami elsősorban az állampolgárok és a hivatalos szervek közötti bizalom megalapozásában játszik fontos szerepet. Hangsúlyozta a bíróságok társadalmi felelősségvállalásának szerepét, a panaszok hatékony intézésének szükségességét, a jóváhagyás előtt álló bírói etikai kódex jelentőségét, és elismerően beszélt a 2013. decemberében Tatabányán megtartott OBT ülésről, valamint az ahhoz kapcsolódó esztergomi szakmai fórumról. Az elnöki beszámoló értékelését követően köszönetet mondott dr. Szabó Andreának, a Tatai Járásbíróság fogalmazójának a „THEMIS” szakmai versenyen részvételért, hogy vállalta a részvételt a háromtagú nemzeti csapatban „a nemzetközi együttműködés büntetőügyek” elődöntőn.

A Győri Ítélőtábla elnöke, Dr. Havasiné dr. Orbán Mária megemlítette az ítélőtábla és a törvényszék közötti civilisztikai ügyszakban történő együttműködés fontosságát, és hogy erre büntetőügyszakban is szükség lenne, valamint kiemelte a sportnap jelentőségét.
Dr. Simon Levente, az OBT delegáltja a szakmai pályafutását foglalta össze és az OBT tagok munkájáról beszélt, melyet az ítélkezési tevékenység mellett látnak el.
Dr. Szabó Sándor tájékoztatót tartott az európai jogi szaktanácsadói tevékenységről.

A Tatabányai Törvényszék elnöke és az Országos Bírósági Tanács elnöke az összebírói értekezlet szünetében sajtótájékoztatón vettek részt, az értekezlet a bírósági vezetők és a bírák kötetlen beszélgetésével zárult.

Tatabánya, 2014. április 28.