Összbírói értekezleten értékelték a 2015. évi eredményeket a Miskolci Törvényszéken

A törvényszékek elnökei évente egy alkalommal tájékoztatják az Országos Bíróság Hivatal elnökét, valamint az összbírói értekezletet és a bíróság dolgozóit a bíróság előző évi működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről, a hatékony és időszerű működtetése érdekében kitűzött célokról és ezen kitűzött célok és intézkedések végrehajtásáról és eredményéről.

Mindezek bemutatására a Miskolci Törvényszék elnöke 2016. május hó 20. napjára évértékelő összbírói értekezletet hívott össze, melyen jelen volt dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Vízkelety Mariann igazságügyért felelős államtitkár, dr. Sallai Tamás az Országos Bírói Tanács tagja, dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke, dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke, dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke és dr. Nyíri Beáta, az Egri Törvényszék elnöke.

Atörvényszék elnöke elmondta, hogy a 2015. évben a Miskolci Törvényszékre és járásbíróságaira az előző évi érkezéshez viszonyítva 6%-kal kevesebb ügy érkezett. 2015. december 31-én a folyamatban maradt peres ügyek száma 7%-kal csökkent, viszont a nemperes ügyek száma közel 15%-kal megnövekedett az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

A törvényszék bíróságai 2015. évben 92804 ügyet fejeztek be, tehát 377 üggyel többet, mint amennyi érkezett. 2015. év végén 14299 ügy maradt folyamatban a törvényszéken és bíróságain.

Hangsúlyozta, hogy habár a közvélemény gyakran kritikaként fogalmazza meg a bíróságokkal szemben, hogy a peres ügyek túl hosszúak, a bíróságok működése nem időszerű, ez a Miskolci Törvényszékre és bíróságaira nem jellemző, hiszen a peres ügyek 72,7%-át 6 hónapon belül, 90,8%-át 1 éven belül befejezték. Még kedvezőbb a helyzet a másodfokú bíróságokon, büntető ügyszakban ugyanis az ügyek 96,5%-a, míg civilisztikai ügyszakban 99,5%-a 1 éven belül befejeződik. Ez azért is tekinthető kimagasló teljesítménynek, mert a másodfokos bírói tanácsok rendkívül nagy leterheltség mellett látják el feladataikat.

Kiemelte, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 2015. júniusában meghirdetett „ A szolgáltató bíróságért!” 10 pontból álló országos program  keretében kiemelkedően magas számban, összesen 44,24%-kal csökkent a két éven túli ügyek száma. Az eredményt kizárólag többletmunkával, póttárgyalási napok tartásával érték el bíráink.

Dr. Csőváry Gáborné, a Bírói Tanács elnöke ismertette, hogy a BT a tavalyi évben 4 pályázatot értékelt és véleményezett és reméli, hogy ez a tendencia tovább folytatódik és minél több pályázat kerül kiírásra.

Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke az ítélkezés megalapozottságát emelte ki, melyet mind a másodfokú, mind pedig a harmadfokú tevékenysége körében az ítélőtábla tapasztalt. Hangsúlyozta, hogy habár az ügyek száma csökkenést mutatott, azonban nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy 300 és 70 vádlottas ügyek is voltak folyamatban, melyek rendkívüli terhet rónak a bíróságokra. Elmondta, hogy példamutató kezdeményezésnek tartja azt a programot, melynek keretében a törvényszék a fogyatékkal és mentális problémákkal élők fiataloknak tart előadást, perszimulációt.

Dr. Sallai Tamás az Országos Bírói Tanács tavalyi évben végzett munkáját mutatta be a bíráknak.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke megköszönte, hogy a központi igazgatás, a bírósági szervezet egészének működésében aktívan vesz részt a Miskolci Törvényszék. Kiemelte, hogy a bírósági szervezet a magyar államszervezet egyik csillaga, melynek legfontosabb ismérve a bírói függetlenség.

Az összbírói értekezletet követően a résztvevők kötetlen beszélgetés keretében válaszoltak a bírák kérdéseire, Dr. Handó Tünde elnök asszony beszámolt a bírói életpálya-modell kidolgozásával kapcsolatos fejleményekről, a szervezetrendszert érintő változásokról, a Miskolci Törvényszék épületének felújításáról. Dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár a készülő új eljárásjogi törvényekkel kapcsolatban felmerülő aktuális kérdésekről beszélt.

Miskolc, 2016. május 25.