Összbírói értekezletet tartott a Pécsi Törvényszék

2014. május 6-án, a Pécsi Törvényszéken megtartott összbírói értekezlet, a Baranya megyei bíróságok 2013. évi munkáját értékelte. Az értekezleten részt vett dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke és az Országos Bírói Tanács tagja, valamint dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke.

Dr. Stelzámer Ottó, a Pécsi Törvényszék elnöki jogkörben eljáró elnökhelyettese az értekezleten beszámolt az ügyforgalmi adatokról. Ismertette, hogy a 2013. évben az előző évhez képest az ügyérkezés növekedése 35 %-os mértékű volt, míg a befejezések száma 41,3 %-kal emelkedett, így 5,3 %-kal csökkentek a folyamatban maradt ügyek. A törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokon 2013-ban a peres ügyek érkezése 18,9 %-kal, a nemperes ügyek érkezése 3,4 %-kal csökkent a 2012. évhez képest, ugyanakkor a befejezések száma a peres ügyek tekintetében 21,8 %-kal nőtt, míg a nemperes ügyek esetében 7,2 %-kal csökkent. Ismertette, hogy a munkaügyi peres ügyek érkezésében 2013-ban 18,5 %-os csökkenés, a közigazgatási peres ügyek érkezésében 2,6 %-os csökkenés volt, a két ügyszak vonatkozásában 13,9 %-kal több nemperes ügy érkezett, a befejezések aránya a 2012. évhez viszonyítva a közigazgatási peres és nemperes ügyekben 16,4 %-kal, illetve 16,3 %-kal nőtt, míg a munkaügyi peres ügyekben 6 %-kal csökkent, a nemperes ügyeknél 12,5 %-kal nőtt. A törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú ügyek vonatkozásában ismertette, hogy a büntető peres ügyeknél 50 %-os érkezésnövekedés volt, míg a nemperes büntető ügyeknél 14 %-os volt az emelkedés az előző évhez képest. A befejezések száma a peres ügyeknél csökkent, míg a nemperes ügyek esetében növekedés volt. Ismertette, hogy a felszámolási ügyszakban 2013-ban 15,7 %-kal csökkent az ügyérkezés, míg az érdemi cégügyek és cégtörvényességi ügyek esetében jelentős növekedés volt az elmúlt évhez képest, ami 85,1 %-os, illetve 47,6 %-os emelkedést jelentett, a jogszabályi változások következtében. A másodfokú ügyérkezésen belül a polgári peres ügyek száma 4,6 %-kal, a munkaügyi peres ügyek száma 3,3 %-kal, a gazdasági peres ügyek száma 28,2 %-kal, míg a büntető peres ügyek érkezése 2,6 %-kal csökkent. Ismertette, hogy a bírói ítéletek elfogadottsága az előző évhez képest nőtt, mivel kevesebb fellebbezést nyújtottak be a másodfokú bírósághoz, a fellebbezések aránya 11,1 %-ról 9,41 %-ra csökkent 2013-ra. Külön kiemelte a Nyitott Bíróságot, a mediációs eljárást, a tanúgondozást, valamint a gyermekbarát igazságszolgáltatás programokat, és az azokon részt vevő kollégák munkáját.

Dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese a Pécsi Törvényszék ügyforgalmi adatai vonatkozásában elmondta, hogy a peres ügyek számának csökkenése és a nemperes ügyek számának emelkedése országos tendencia. Elmondta, hogy mivel a befejezések száma meghaladja az érkezések számát, ez munkateher csökkentést eredményez, amivel egyidejűleg nő a bírói munka színvonala. Ismertette a munkacsoportok jelentőségét, kiemelve a munkateher mérésére irányuló feladatokat és annak jövőbeni megvalósulását. Továbbá beszélt a bírák képzéséről, kiemelve a „hatékonyság és időszerűség” témájú képzéseket.

Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke és az Országos Bírói Tanács tagja összefoglalta az OBT éves működését, kitérve a bírósági elnökök és elnökhelyettesek harmadik vezetői ciklusra történő kinevezése, valamint az összeférhetetlenség alóli felmentés iránti kérelmek elbírálása vonatkozásában kialakított OBT álláspontot, továbbá beszélt „A 10 éves Kiváló Bírói Szolgálatért Oklevél” adományozásáról.

Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke beszélt a Pécsi Törvényszék és a Pécsi Ítélőtábla szakmai kapcsolatának erősödéséről, kiemelve a közös telefonközpont létrehozását, a közös teremőri szolgálat kiépítését, a gépkocsi szállítás koordinációját, valamint a közös tetőszigetelést. Célként határozta meg a két bíróság közötti további hatékonyság növelését.

Az összbírói értekezletet követően sajtótájékoztatóra került sor.
 
Pécs, 2014. május 8.