Összbírói értekezletet tartottak a Veszprémi Törvényszéken

A 2014. április 25. napján a Veszprémi Törvényszéken megtartott összbírói értekezlet a Veszprém megyei bíróságok 2013. évi munkáját értékelte, és kijelölte az idén elvégzendő feladatokat.

Az eredményekről beszámolt a törvényszék elnöke, míg az OBH jelen lévő elnöke, dr. Handó Tünde – a bírói kar által az elmúlt évben elért teljesítményt elismerve – hozzátette, hogy a hazai bíróságok munkája jó úton halad a 21. századi követelményeknek való megfelelés terén is. Egyedülálló sikernek nevezte az országos „Nyitott bíróságok” programot, amelynek keretében az elmúlt évben mintegy 35.000 diák kereste fel a bíróságokat. Kiemelte: nincs még egy közintézmény, amely – fő tevékenységének elvégzése mellett – ekkora társadalmi szerepvállalást teljesített volna a fiatal nemzedék tájékoztatása, alapvető jogaikról és kötelességeikről történő felvilágosítása terén.

Dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsannának, a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesének munkavégzése jubileumi évfordulója alkalmából, míg dr. Ferencz Miklósnak, aki ezidáig 12 éven át töltötte be a Veszprémi Törvényszék Polgári-Gazdasági kollégiumvezetői tisztségét, hosszú ideje töretlenül magas színvonalon végzett munkája elismeréseként oklevelet adott át az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Szintén elismerő oklevélben részesült Balázs Szabolcs informatikus, valamint dr. Polgár András és dr. Pfeifer Péter bírák – kiemelt jelentőségű, országos bírósági projektben való közreműködésük kapcsán.

Az Országos Bírói Tanács képviseletében dr. Simon Levente az idei évre vonatkozó tervek között fontos feladatként említette a bírói etikai kódex megalkotásával kapcsolatos teendőket.

A törvényszék elnöke, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit a beszámolóban kiemelte, hogy a 2013. év több szempontból előrelépésként értékelhető Veszprém megye bíróságai számára:

    -     A befejezett ügyek száma olyan mértékben meghaladta a szintén jelentősen megnövekedett ügyérkezést, hogy számottevően csökkent a folyamatban lévő ügyek mennyisége, amelyre hosszú évek óta nem volt példa.
    -    A legtöbb ítélkezési területen javult az időszerűség, csökkent a 2 éven túli ügyek száma.
    -    Javult a bírói munka minősége és hatékonysága.
    -    Csökkent a hatályon kívül helyezések száma.
    -    2013-ban Veszprém megye bíróságai „nyitottabbá” váltak: Intézményi és társadalmi kapcsolatainkat kiszélesítettük, tartalommal megtöltöttük; arra törekedtünk, hogy a korábbiaknál megismerhetőbbé váljon munkánk, közelebb kerülhessünk az ügyfelekhez, s több kapcsolódási ponton részévé válhassunk a bennünket körülvevő eseményeknek.
    -     Minden eddiginél több iskolai osztály látogatott el a bírósági tárgyalásokra és a veszprémi egykori várbörtönbe.
    -     2013. évtől tanúgondozó működik a Veszprém megye bíróságain, június 01-től pedig bírósági közvetítő áll az ügyfelek rendelkezésére.

2014. évben megkezdődnek a Tapolcai Járásbíróság teljes körű beruházási munkálatai, jelenleg a tervezési folyamat történik. A Veszprémi Törvényszék vagyonkezelésében lévő Alsóőrsi Igazságügyi Üdülő oktatási célokból való átalakítása szintén ebben az évben kezdődik.

Célként említette a Törvényszék elnöke azt, hogy tovább kell fejleszteni a bíróság szolgáltató szerepét. Ennek érdekében Veszprém megye valamennyi bíróságán ügyfél-elégedettségi kérdőívek kerülnek elhelyezésre, amelyek anonim módon kitölthetőek, és a bíróság gyűjtőládájába behelyezhetőek. A kérdőíven szereplő ügyfél-válaszok eredményét a bíróság vezetése figyelembe veszi az intézmény működtetése során.

A Veszprémi Járásbíróságon még idén gyermekbarát és bírósági közvetítői eljárásra alkalmas szoba kerül kialakításra; nő a bírósági közvetítők létszáma, a bírósági tanúgondozó pedig elektronikus úton is elérhető lesz.

A Törvényszék ügyfélszolgálati kartát bocsát ki, amely rögzíti azon alapelveket és eljárási normákat, amelyekhez minden esetben igazodnia kell a bíróságoknak.

Veszprém, 2014. április 28.

A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya