Párbeszéd a bírósági közvetítéséről – tréning a Kaposvári Járásbíróságon

Gyakorló bírósági közvetítők 2014. november 21-én a Kaposvári Törvényszék klubtermében  a bírósági közvetítéssel kapcsolatos tréninget tartottak.

A találkozó céljául tűzte ki, hogy a bírósági közvetítők nyílt és őszinte párbeszédet kezdeményezzenek a bírákkal, bírósági titkárokkal és bírósági fogalmazókkal, és a résztvevők megismerjék egymás közvetítéssel kapcsolatos elvárásait, esetleges félelmeit.

A program során a bírósági közvetítők igyekeztek éreztetni a közvetítés bizalommal teli légkörét, ahol a felek egyenjogúak, és hatékony kommunikációval érdemi, jövőorientált párbeszédre törekednek.

A tréning segített abban, hogy a résztvevők feltárják a közvetítéshez, valamint a bírósági közvetítéshez való viszonyukat, és elősegítette, hogy a résztvevők jobban megértsék a közvetítés folyamatát, és elfogadóbb attitűd alakuljon ki.

A programon résztvevő bírák, bírósági titkárok és fogalmazók lehetőséget kaptak arra, hogy egyénileg és kiscsoportos formában is megfogalmazzák a bírósági közvetítéssel kapcsolatos véleményeiket, elvárásaikat, esetleges félelmeiket. Feltárásra került az, hogy kerültek-e már és milyen formában kapcsolatba közvetítői eljárással. Megosztották az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat, érzelmeiket, amelyből közösen kíséreltek meg következtetést levonni arra nézve, hogy milyen módon népszerűsíthető és tehető általánosan ismertté, valamint sikeressé a bírósági közvetítés. A bírósági közvetítők és a résztvevők között aktív, az eddigi tapasztalatokat feltáró párbeszéd alakult ki.

A bírósági közvetítők gyakorlati tapasztalataikat is megosztották a résztvevőkkel. Esetismertetésre is sor került, mely során a bírósági közvetítők az elért eredményekre igyekeztek felhívni a figyelmet. Elhangzott, hogy a közvetítői eljárás elsődleges célja a felek közötti kommunikáció javítása, a folyamat során feltárulnak az érintettek érzései, érzelmei és szükségletei. A kialakuló párbeszéd elősegítheti a vitás helyzet közös megegyezéssel történő lezárását. A közvetítés hatékony és érdemi segítséget jelenthet ott, ahol a felek tárgyalásai elakadtak, vagy nem vezettek eredményre.

A bírósági közvetés a bíróság által a feleknek kínált szolgáltatás, amely sok esetben a lehető legemberibb megoldással igyekszik segíteni a feleket a konfliktus békés rendezésében.

Ahogy a konfliktusok az emberi lét természetes velejárói, úgy a békülést is magában hordozza az emberi karakter.

A találkozó eredményét mutatná, ha a felek részére minél többször, meggyőződéssel ajánlanák a bírók, és a panasznapot tartó kollégák a közvetítést, mint alternatív vitarendezési lehetőséget.

A találkozón dr. Kaponya Szilvia, dr. Markovics Róbert és dr. Sashalmi Aliz bírósági közvetítők, valamint a Kaposvári Járásbíróság elnöke és elnökhelyettese, polgári ügyszakos bírái, bírósági titkárai és fogalmazói vettek részt.