Parlamenti képviselők és megyei vezetők az Egri Törvényszéken

Az Egri Törvényszék elnöke 2013. október 11-én tájékoztatást adott a törvényszék működéséről a Heves megyében működő, a törvényszékkel intézményi kapcsolatban álló szervezetek vezetői és országgyűlési képviselők számára.

A törvényszék elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy egyre kevesebben vesznek részt a fogalmazói versenyvizsgán, több esetben a fogalmazói pályázatok eredménytelenül zárulnak.

Az ügyforgalmi tendenciák közül kiemelte az érkezett szabálysértési ügyek és  cégbírósági ügyek kiugró számú emelkedését, illetve a folyamatban lévő felszámolási eljárások számának jelentős csökkenését.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kitűzött stratégiai célok megvalósulása érdekében tett intézkedések közül kiemelkedő a bírósági közvetítés (mediáció) melletti elkötelezettség, a tanúgondozás, a nyitott bíróságok program és a gyermekbarát igazságszolgáltatás feltételeinek megteremtése.

A törvényszék elnöke ismertette a megye valamennyi bíróságán alkalmazott ügyfél-elégedettségi adatlapok összesített eredményét is. A nyilatkozó ügyfelek közel 70 %- a a tevékenységet kiválónak, 22,6 %-a jónak minősítette, és csak egy válaszadó adott elégtelen értékelést.

Ezt követően a társszervek jelenlévő vezetői és a parlamenti képviselők kérdéseket tettek fel.

Dr. Nyitrai Zsolt azon kérdésére, hogy a kimutatott egy bíróra jutó éves befejezett  ügyek száma valós-e, a törvényszék elnöke megerősítette, hogy az Egri Törvényszék területén működő helyi szintű bíróságokon átlagosan egy bíró évente 219 ügyet, a törvényszék másodfokú ügyeiben eljáró három tagú bírói tanácsok pedig egyenként évi 523 ügyet fejeznek be. Ez a munkateher megfelel az országos átlagnak.

Dr.Szalóki Zoltán, Heves megye főügyésze a két intézmény együttműködését országosan példaértékűnek értékelte, ugyanakkor új információ volt számára is a bírósági fogalmazók versenyvizsgájának eredménytelensége.