Partnerségi megállapodást kötött a Fővárosi Törvényszék és a Bécsi Tartományi Büntetőbíróság

A nemzetközi kapcsolatok erősítését szolgáló partnerségi megállapodást írt alá 2016. október 7-én dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke és Mag. Friedrich Forsthuber, a Bécsi Tartományi Büntetőbíróság elnöke Budapesten. A megállapodás célja az igazságügyi együttműködés és az igazságszolgáltatás függetlenségének, integritásának és átláthatóságának biztosítása.
 
Az ünnepélyes aláírás díszvendégei voltak dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Anita Hickersberger, az Osztrák Köztársaság magyarországi konzulja, Gerhard Staflinger, az Osztrák Köztársaság magyarországi attaséja, Günter Woratsch, a Bécsi Tartományi Büntetőbíróság korábbi elnöke, Mag. Thomas Spreitzer a Bécsi Tartományi Büntetőbíróság büntetőbírája és dr. Halász Etelka, a Fővárosi Ítélőtábla bírája.
Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke nyitóbeszédében kiemelte, hogy a két ország között 2008-ban már született szakmai megállapodás, amit most új tartalommal töltöttek meg. Hangsúlyozta, hogy sok a hasonlóság a két bíróság között, hiszen országuk legnagyobb bírói létszámmal, költségvetéssel és ügyteherrel működő bíróságai. Nemcsak a számokban járnak elől, de a legfajsúlyosabb, legnagyobb horderejű és a közvélemény érdeklődésére számot adó ügyeket ezeken a bíróságokon tárgyalják. Ahogyan a bűnözés sem áll meg az országhatáron, úgy az erre adott válaszok, a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás terén is elengedhetetlen a szoros együttműködés.
 
A partnerségi megállapodásról szólva elmondta, hogy az nem általánosságokat, hanem konkrét feladatokat tartalmaz, különösen az alábbi szakmai területekre koncentrálva: a végrehajtási intézkedések racionalizálása és egyszerűsítése, az elterelés eszközei, valamint az alternatív vitarendezés a határon átnyúló eljárásokban. Emellett szerves része az áldozatvédelem, a gyermek-központú igazságszolgáltatás, a jegyzőkönyvezés hang- és képrögzítéssel, a bíróság és a média kapcsolata, az igazságszolgáltatás megítélése, a tájékoztatáshoz való jog a bírósági eljárásban, továbbá a költséghatékony igazgatás.
 
 
 
 
Dr. Fazekas Sándor hozzátette, hogy a megállapodás kiemelt célja a közvetlen és gyors igazgatási együttműködés fenntartása – például bizonyításfelvétel, távmeghallgatás előkészítése, közvetlen tájékoztatás kérése – a nemzeti és uniós szabályozás által előírt eljárási szabályok betartásával. Az együttműködés keretében gyakorló szakemberek utaznak Bécsbe, illetve érkeznek Budapestre, hogy tapasztalatot cseréljenek, jó gyakorlatokat ismerjenek meg és szélesíthetik szakmai látókörüket. Friedrich Forsthuber a Bécsi Tartományi Büntetőbíróság elnöke is üdvözölte a megállapodás aláírását, melynek legfontosabb céljaként mindkét bíróságon az igazságszolgáltatás függetlenségének és a jogállamiság működésének biztosítását jelölte meg. Hangsúlyozta a tapasztalatcsere fontosságát, valamint a két ország büntetőrendszerének kölcsönös megismerését. Az elnök röviden bemutatta a Bécsi Tartományi Büntetőbíróság épületét és történetét, melyet korabeli és mai fotókkal is illusztrált. 
 
 
 
 
dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a közös történelmi hagyományokra utalva kiemelte, hogy éppen száz éve, 1896-ban tette le Ferencz József a Kúria mai épületének zárókövét. Az épület homlokzatán olvasható mondat: „Iustitia regnorum fundamentum”, vagyis „Az igazság a birodalmak alapja”, mindannyiunk számára közös pont lehet. A jogállamiság eszméjére utalva pedig elmondta, hogy az egészen a római jogi alapokra vezethető vissza.  Az OBH elnöke hangsúlyozta, hogy azok számára, akik működtetik a jog rendszerét, kiemelt jelentőségűek az együttműködés fórumai, hiszen a jog nemcsak írott szöveg, hanem élő kapcsolatrendszer. Az OBH éppen emiatt támogatja a mai és az ehhez hasonló bilaterális kapcsolatokat konferenciák, külföldi tanulmányutak szervezésével. Kiemelte néhány magyarországi törvényszék osztrák tartományi bíróságokkal fennálló együttműködését, valamint felhívta a figyelmet a magyarországi tanúgondozás intézményére és működésére, amelyet jórészt osztrák minta alapján hoztunk létre. 
 
Anita Hickersberger, az Osztrák Köztársaság magyarországi konzulja üdvözölte a megállapodás aláírását és az együttműködést, amely a kölcsönös tisztelet, a közvetlen kapcsolatfelvétel nélkül nem működhet. Hangsúlyozta, hogy a mindennapi munka során elengedhetetlen, hogy személyesen ismerjük mindazokat, akikkel kapcsolatban állunk, hiszen ez segíti az ügyek gyorsabb, hatékonyabb elintézést. Az esemény zárásaként a dr. Fazekas Sándor a Fővárosi Törvényszék elnöke és Mag. Friedrich Forsthuber a Bécsi Tartományi Büntetőbíróság elnöke aláírták a két intézmény közötti partnerségi megállapodást.
 
 
Budapest, 2016. október 10.