"Perbeszéd helyett párbeszéd" - országos mediációs szakmai napot tartottak a Székesfehérvári Törvényszéken

A közvetítésről (mediációról), kapcsolatáról a bírósági eljárásokkal tartottak országos szakmai napot pénteken a Székesfehérvári Törvényszéken.

A közvetítés - mediáció - olyan, a hagyományos peres eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, amelynek célja, hogy vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel zárják le nézeteltérésüket. A vitarendezés e módjának a különböző jogágakkal és a bírósági eljárásokkal való viszonyáról, a gyakorlati megoldásokról szólt a szakmai eszmecsere.

Kőrös András kúriai tanácselnök, tanácsos például az új, 2014. március 15-én hatályba lépő Polgári törvénykönyv családjogi könyvéről beszélt, bírói szemmel. Kérdésünkre elmondta: a mediáció része a családjognak. Házassági bontóperekben, a szülői felügyelet gyakorlása kérdésében nyomatékosan kérheti a feleket, sőt kötelezően elő is írhatja nekik a bíróság, a gyámhatóság, hogy a mediátor közvetítésével állapodjanak meg.

A cél ugyanis az, hogy ilyenkor lehetőleg ne hatalmi szóval, felülről döntsön a bíróság. A Szombathelyi Járási Bíróság bírájától, Parti Mónikától megtudtuk, hogy a büntetőjogban közel 7 éve működik már a mediáció, uniós kötelezettség alapján. A közlekedési, a vagyon elleni és a személy elleni ügyekben.

A nyáron hatályba lépő új Büntető törvénykönyv kiterjeszti ezt a halmazati ügyekre. Ám továbbra is a kisebb súlyú bűncselekmények sértettjeinek (és elkövetőinek) jelent ez esélyt, a többszörös és különös visszaesők, a bűnszövetségben bűnt elkövetők ki vannak ebből zárva. Perbeszéd helyett párbeszéd - a bírósági közvetítés a polgári jogban: ez volt Gyengéné Nagy Márta Kúriára kirendelt bíró elődásának címe. Érdeklődésünkre elmondta, hogy a polgári és gazdasági ügyekben már a '90-es években alkalmazták a mediációt, amelyet uniós ajánlásra 2008-ban a legtöbb tagállam többsége beépített jogrendjébe.

Hazánkban 2012. októberétől 6 törvényszéken 12 közvetítő dolgozik, 70 százalékos eredményességgel. Gerber Tamástól, a fehérvári törvényszék elnökétől megtudtuk, hogy Fehérváron is hamarosan kijelölik a mediátorokat.

2013. május 10., www.feol.hu

Szabó Zoltán