Perszimuláció a BKKB Vagyonjogi Csoportjában

 
2016. október 25-én a BKKB Vagyonjogi Csoportjában a „Fenntartható fejlődés” program keretében megszervezett perszimuláción vettek részt az ELTE Polgári Jogi TDK harmad- és ötödéves hallgatói. Kísérőjük dr. Tőkey Balázs volt. Az első alkalmommal megrendezett perszimulációt dr. Szabó Kornélia Réka bíró tartotta, akit dr. Zétényi András titkár és dr. Horváth Csilla fogalmazók segítettek.
 
 
A feladat két jogeset alapján indult eljárások szimulálása volt. Az egyik alapjául egy lakáskiürítés iránti kereset, a másik esetben pedig egy büntetőeljárással kapcsolatos kártalanítási kereset szolgált. A hallgatók a szimuláció során felmerülő kisebb problémákat folyamatosan megbeszélve és feldolgozva jutottak el az  ítéletig. A hallgatók sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodva távoztak.
 
Budapest, 2016. október 27.