"Polgári Jogi együttműködés" projekt

A Lett Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által koordinált, európai uniós társfinanszírozású projektben (The Court of Justice of the European Union and its case law in the area of civil justice, JUST/2013/JCIV/AG/4691) az Országos Bírósági Hivatal partnerként vett részt Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma (KIM, jogutód Igazságügyi Minisztérium), az Egyesült Királyság Igazságügyi Minisztériuma és az Osztrák Igazságügyi Minisztérium mellett.
 
A projekt keretében a polgári igazságügyi együttműködés területén elfogadott uniós jogi aktusok nemzeti jogba való átültetésével, végrehajtásával és alkalmazásával kapcsolatos legjobb nemzeti gyakorlatokat bemutató – iránymutatásokat és ajánlásokat is tartalmazó – kiadvány került kidolgozása. Emellett a projekt keretében valósult meg a polgári igazságügyi együttműködés területére vonatkozó Európai Bírósági ítélkezési gyakorlatnak a nemzeti bírósági ítélkezési gyakorlatra, illetve a jogalkotásra gyakorolt hatását bemutató lett kutatócsoport által végzett, interjúkon és kérdőíves felméréseken alapuló kutatás, amelynek eredményeiről tanulmány készült.
 
A projekt eredményeképpen született iránymutatásokat tartalmazó kiadvány, valamint a kutatás anyaga elérhető magyar és angol nyelven az alábbi linkeken:
 
Iránymutatásokat és eljárásokat tartalmazó kiadvány: 
 
Kutatás: 
 
Recommendations and Guidelines:
 
Research:
 
 
Budapest, 2015. október 21.