A polgári peres eljárások elektronikus kommunikációjáról a Szegedi Törvényszéken

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XXVIII. fejezete tartalmazza a 2013. január 1-jét követően indult ügyekre vonatkozóan az elektronikus kommunikációval kapcsolatos szabályokat. Ez alapján a fél, illetve képviselője a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyben beadványát és mellékletét választása szerint elektronikusan is benyújthatja, mely esetben az elsőfokú eljárás folyamán a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartania és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikus úton kézbesíti részére.
 
Ezzel összefüggésben tartott tájékoztatót a Szegedi Törvényszék 2015. június 12-én a Szegedi Ügyvédi Kamara tagjai részére.
 
Dr. Tárkány- Szűcs Babett a törvényszék elnöke köszöntőjében kiemelte a két szervezet szoros együttműködésének fontosságát valamint azt, hogy a Szegedi Törvényszék továbbra is szem előtt tartja a magas szintű ítélkezési tevékenység megtartása érdekében a pontos és informatív tájékoztatást az ügyfelek számára.
 
A köszöntőt követően dr. Fogarasi Ferenc törvényszéki bíró az elektronikus kommunikáció jogszabályi hátterét ismertette, kiemelve, hogy egyes törvényszéki ügyekben az elektronikus kommunikáció, mint lehetőség jelen pillanatban is működik.
 
Postáné Prágai Tünde bírósági ügyintéző az eddigi tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal, külön kiemelve az eljárási illeték elektronikus úton történő fizetésének lehetőségét.
 
A tájékoztató további részében Lajkó Krisztina az elektronikus eljárás technikai feltételeit ismertette. Kihangsúlyozta, hogy a legtöbb hasznos információ a www.birosag.hu oldalon érhető el, melyet részletesen be is mutatott. Az előadás folyamán egy keresetlevél benyújtásához szükséges ÁNYK nyomtatvány letöltése, kitöltése és ellenőrzése is megtörtént, egészen a benyújtás pillanatáig az eljárás ismertetése lépésről-lépésre bemutatásra került.
 
A törvényszék a nagy érdeklődésre tekintettel a rendezvényt későbbi időpontban ismételten megtartja a Szegedi Ügyvédi Kamara kérésének megfelelően.
 
Szeged, 2015. június 15. 
 
További képek ITT.