Regionális értekezletet tartott a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiuma

A civil szervezetekkel és az alapítványokkal kapcsolatban született jogszabályok alkalmazási és értelmezési kérdéseiről tartott regionális értekezletet, a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 2014. április 28-án.

A rendezvényen 23 vendég, döntően az ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek titkárai, továbbá meghívottként a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség és a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség főügyész-helyettesei vettek részt. Az új Ptk. és – ehhez kapcsolódóan – a Civil.tv. és az Ectv. alapvető szemléletváltozást tükröz, amennyiben a szervezeti és működési kérdéseket döntően diszpozitív módon szabályozzák, nagyobb teret engedve a szervezetek önállóságának, önszabályozásának.

A közhasznúsági minőség elnyerésének új feltételei valamennyi, a már ekként bejegyzett szervezetet is érintik, ami a törvényszékekre fokozott munkaterhet hárít. A tanácskozás a törvényszékek munkatársai által felvetett kérdések alapján számos témában egységes álláspontra jutott.

Debrecen, 2014. április 30.