Regionális kollégiumi ülés Kaposváron

A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Kaposváron, 2015. április 13-án tartotta meg ez évi első teljes kollégiumi ülését.
 
A teljes kollégiumi ülésen a regionális kollégiumvezető beszámolt a 2014. évben elvégzett munkáról, melyet a kollégium egyhangúlag elfogadott.
 
Ezután szakmai kérdések megtárgyalására került sor.
 
dr. Berke Gyula, PTE ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének tanszékvezetője adott tájékoztatást az új Mt. lehetséges változásairól. 
 
Ezt követően a regionális kollégiumvezető-helyettes, dr. Sipos Balázs előterjesztése alapján az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos sok vitás jogalkalmazási kérdés közül a helyi földbizottság (agrárkamara) beavatkozásának lehetősége került megtárgyalásra. Ezután a közbeszerzési eljárásokban a perindítási határidők megtartásáról (anyagi, vagy eljárási határidő) tárgyalt a kollégium.
 
A teljes ülés részletesen megtárgyalta a Kúria Szakértői bizonyítás a bírósági eljárásban elnevezésű joggyakorlat-elemző csoportjának a szakértői vélemények alkalmazhatóságával kapcsolatos összefoglaló véleményét is.
 
Az ebédet követően dr. Szabó László munkaügyi szakági Európai Uniós szaktanácsadó bemutatkozó előadására került sor, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazhatósága tárgyában adott elő, majd a kollégium meghallgatta az OBH Koordinációs Főosztálya tisztviselőjének, Kerekes Gábor protokoll szaktanácsadó érdekes előadását a Viselkedéskultúra fontossága a hétköznapokban társas érintkezéseink során címmel.
 
Kaposvár, 2015. április 14.