A regionális kollégiumok vezetőinek értekezlete Fonyódon

2015. május 21 – 22. napján a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szervezésében második alkalommal került sor a Kaposvári Törvényszék fenntartása alatt álló fonyódi üdülőben a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok vezetőinek és helyetteseiknek soron következő értekezletére.

A tanácskozásra meghívást kapott dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetője, dr. Tálné dr. Molnár Erika, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezető-helyettese. A szakmai megbeszélésen részt vett továbbá dr. Hajnal Éva, a Kaposvári Törvényszék elnöke, Győriné dr. Vajda Andrea, a Kaposvári Törvényszék Polgári-Gazdasági Kollégium kollégiumvezetője. Az Országos Bírósági Hivatalt dr. Bozsó Péter beosztott bíró képviselte.

A regionális kollégiumok vezetői és helyetteseik az értekezlet első napján áttekintették a közigazgatási ügyszak 2014. évi országosan kedvezőtlen ügyforgalmi adatait és azok szakmai, igazgatási okait, valamint a tendencia megállítása, megfordítása érdekében bevezetett intézkedéseket.

Dr. Demjén Péter, az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője tájékoztatást adott a közigazgatási perrendtartás kialakított koncepciójáról, annak kodifikációs folyamatáról. Ezt követően a helyi földbizottság közigazgatási perekbe való beavatkozásának lehetőségeiről, valamint a közbeszerzési perekben a perindítási határidők vizsgálatáról tartott előadást dr. Sipos Balázs, a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese. A közigazgatási szakág ítélkezési problémájaként jelentkező, a Földforgalmi törvény alkalmazásával összefüggésben az elővásárlási jog gyakorlásának vitás kérdéseit dr. Figula Ildikó, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese adta elő, aki ismertette az Alkotmánybíróság Földforgalmi törvényhez kapcsolódó döntését is.

A vezetői értekezlet első napjának munkaügyi szakágát érintően dr. Cséffán József, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője a Kjt. 66. § (9) bekezdése alapján, annak 2013. augusztus 1. napjától hatályos rendelkezésével kapcsolatosan várható sorozatperek vitás kérdéseit vetette fel. Dr. Szőke Zoltán, az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője a Kjt. 30/A. § szerinti állásfelajánlási kötelezettség kérdéseit vizsgálta, ráirányítva a figyelmet a legutóbbi kúriai döntésekre.

A kollégiumvezetői értekezlet második munkanapján dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin, az OBH Mediációs Munkacsoportjának vezetője és Deutschné dr. Kupusz Ildikó, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke a bírósági közvetítés jogszabályi hátteréről, a mediáció sajátosságairól tartottak részletes előadást, majd a munkaügyi peres eljárásban való mediáció alkalmazási lehetőségeit ismertették.

Ezt követően dr. Vitál-Eigner Beáta, a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesének írásbeli előterjesztése alapján a közigazgatási ügyekben „folyamatban lévő ügy” fogalmának legújabb értelmezéséről beszélt.
Dr. Sipos Balázs, a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese a közigazgatási perekben a kereset részbeni elutasítása és az ezzel összefüggő  pernyertesség megállapításával kapcsolatos álláspontját fejtette ki.

A második szakmai nap záró előadásában dr. Demjén Péter, az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője a közigazgatási eljárások során az ügyek tárgyaláson kívüli elbírálásának fontosságát hangsúlyozta.

A tanácskozás résztvevői kifejezték köszönetüket dr. Varga Ritának, a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének a kétnapos program zavartalan és szakmai szempontból is színvonalas lebonyolításáért, amelyet valamennyien eredményesnek értékeltek.
Megállapodtak abban, hogy a soron következő találkozót 2015 szeptemberében, várhatóan a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium új székhelyén tartják.

Budapest, 2015. május 27.