Regionális perszimuláció a Győri Ítélőtáblán

A Győri Ítélőtábla kezdeményezésére és szervezésében a régióhoz tartozó bíróságok fogalmazói első ízben 2010-ben szerepeltek perszimulációs versenyen.

Az idei évben ismét összemérték tudásukat a Győri, a Szombathelyi, a Tatabányai és a Veszprémi Törvényszék fogalmazói. A bírói hivatásra készülő bírósági fogalmazók bírói szerepben megmutatkozva az ítélőtábla tárgyalótermében valódi kellékek között, a felperesi-alperesi, védői-magánvádlói szerepbe bújt kollégáik közreműködésével tárgyalást vezettek.
A táblabírákból álló másodfokú tanácsok nem csak a tárgyalás eredményeként meghozott döntést bírálták felül, értékelték a „bíró” tárgyalásvezetését, a szóbeli kifejezőkészségét, annak meggyőző erejét, a váratlan tárgyalótermi helyzetek megoldására való képességét.

A büntető ügyszakban dr. Szabó Andrea a Tatabányai Törvényszék fogalmazója első, dr. Lappincs Árpád a Győri Törvényszék fogalmazója második, míg dr. Zsigmond Diána a Szombathelyi Törvényszék fogalmazója harmadik helyezést ért el.

A polgári ügyszakban dr. Frang Éva a Veszprémi Törvényszék fogalmazója első, dr. Horváth Szilvia a Szombathelyi Törvényszék fogalmazója második, dr. Szőllősi Edina a Győri Törvényszék fogalmazója harmadik helyezést ért el.

Győr, 2014. november 28.