Rendhagyó „Nyitott Bírósági” nap a Balassagyarmati Törvényszéken

A Balassagyarmati Törvényszék a kezdetektől aktív tagja a „Nyitott bíróságok” programnak, az érdeklődés a megyében jelentősnek mondható, összességében a programot pozitívan értékelik a középiskolák. A programot dr. Fekete Zsolt, a Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettese koordinálja, egyúttal előadóként és kapcsolattartóként két bírósági titkár dr. Decsi Ágnes és dr. Mészáros Gábor vesz részt.

A „Nyitott bíróságok” programot a Balassagyarmati Törvényszék az alábbi elemekből állította össze. Első elemként egy úgynevezett általános jogi, alapjogi és bírósági ismeretekre, valamint szervezetrendszerre vonatkozó tájékoztatás került meghatározásra, osztályfőnöki óra keretében. A programcsomag második eleme a Balassagyarmati Fegyház és Börtön aktív részvételével zajlik, ahol a diákok számára biztosítjuk annak lehetőségét, hogy mintegy „nyílt nap” keretében körbejárják a műemlék épületet, megtekintsék a cellákat, valamint egy általános tájékoztatás keretében információkat szerezzenek az intézmény történelméről, működéséről és általánosságban a büntetés-végrehajtásról. A programcsomag ezen elemének egyik immanens része a fogvatartottak részvételével zajló úgynevezett „fórum színház” jellegű darabnak a megtekintése az intézet kápolnájában. A program ezen eleme kettős funkcióval is bír: egyrészt egy bűnmegelőzési tájékoztató funkció, másodsorban pedig a darabban bemutatott cselekmény határozza meg a későbbi perszimulációt. Mindkét, repertoárban szereplő előadásnak ugyanis van egy meglehetősen markáns büntetőjogi relevanciája is. A program harmadik eleme a perszimulációs felkészítés és annak diákok általi bemutatása (lehetőséget biztosítunk bírósági tárgyalóban történő lebonyolításra), míg a negyedik eleme egy bírósági tárgyalás meglátogatása, ahol a diákok a lehetőségekhez mérten kérdéseket tehetnek fel, utólag hozzászólhatnak a látottakhoz.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel való együttműködés keretében a program színesebbé, egyúttal egy sajátos bűnmegelőzési fórummá vált a megyében.

A bíróság célja, hogy a programot folyamatosan színesítse, a tapasztalatokat pedig beépítse a későbbiek során. Ennek a célnak egyik fontos állomása, hogy 2014. május 26. napján a „Nyitott Bíróság” program keretében a Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola felkérésének tesz eleget a Balassagyarmati Törvényszék. Dr. Mészáros Gábor, bírósági titkár egy tanórában alapvető jogi ismereteket tartalmazó, illetve a bírósági szervezetrendszerre és a bíróságok működésére vonatkozó előadást tart, majd ezt követően egy alapjogi disputa keretében alapjogi szempontból fontos kérdéseket vitat meg az OKJ-s szakképzésben részt vevő diákokkal. A két előadást követően Kissné dr. Juhász Edit cégbíró tart előadást a cégek nyilvántartásával kapcsolatos alapvető kérdésekről, egyúttal a diákok a cégiroda működéséről empirikus tapasztalatokat szerezhetnek Benus Katalin irodavezető közreműködésével.

Amennyiben a programról pozitív visszajelzések érkeznek, úgy a törvényszék akár a „Nyitott bíróságok” program állandó elemévé is teheti a cégbírósági „nyílt napot”.

Balassagyarmat, 2014. május 21.