Rendhagyó sajtókonferencia a Győri Törvényszéken

Dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke sajtótájékoztatón ismertette a 2013. év eseményeit és beszélt a 2014-ben várható változásokról, majd kötetlen beszélgetés keretében vitatta meg az aktuális kérdéseket a sajtó jelenlévő képviselőivel.

A bíróság elnöke a rendezvény első felében tartott sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az elmúlt évben a megyénkben működő bíróságok épületeinek alapterülete 8.000 m2-ről 13.000 m2-re nőtt, a Soproni Járásbíróság építészeti nívódíjban részesült, a Győri Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságnak is otthont adó Győr, Árpád út 2. szám alatti épületrészben pedig a Győri Járásbíróság számára új tárgyalótermek kialakítása történt meg. A Győri Törvényszéken az ügyek jellegére és a tárgyalásokon résztvevők létszámára figyelemmel egy új, nagyobb méretű büntető tárgyalóterem került kialakításra. Az idei évben megvalósuló beruházások közül a gyermekbarát meghallgató szobák kialakítására, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság – műemlék jellegű – épületének felújítási munkálatainak megkezdésére és a Törvényszék könyvtárterme tetőszerkezetének megújítására hívta fel a figyelmet.

A gazdálkodással kapcsolatban utalt arra, hogy a 2013. évet a bíróság adósság nélkül zárta, a 2014. évre jóváhagyott költségvetés pedig 2 milliárd 140 millió forint. A költségvetést érintően beszámolt arról, hogy annak jelentős része személyi kiadás, hiszen a megyében működő bíróságok dolgozóinak létszáma eléri a 364 főt, ebből 89 fő bíróként dolgozik. A bírói munkát segítő bírósági ügyintézők és bírósági titkárok munkáját kiemelkedőnek ítélete meg, segítségükkel  lehetővé válik a bírák számára, hogy az érdemi munkára koncentrálva az ügyek pertartama 85 %-ban egy év alatt maradhasson. A titkárok munkájával kapcsolatban kiemelte, hogy a Győri Járásbíróságon a szabálysértési ügyeket öt bírósági tikár intézi, akikhez 2013-ban közel 7500 szabálysértési ügyérkezett, a felével több, mint a 2012. évben.

Az ügyforgalmi adatokat érintve beszámolt arról, hogy a helyi bíróságok előtt folyamatban lévő büntetőügyek száma az elmúlt évben a korábbihoz képest nőtt, országos viszonylatban az ügyérkezést és az ügyek befejezését illetően is, de a folyamatban lévő ügyeket tekintve is a Győri Járásbíróság az elsők között szerepel. A Cégbíróságot érintő – embert próbáló – feladatként beszélt 2013. év első két hónapjáról, amikoris az éves érkezésnek megfelelő ügymennyiség – mintegy 12.000 ügy – érkezett meg a Cégbíróságra. A bíróság ezt az ügymennyiséget 2013. őszére tudta feldolgozni.

A 2014. évre előretekintve kihívásként beszélt a 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyvről, amely a családjog, a társasági jog, a társadalmi szervezetek szabályainak megújításán túl számos új jogintézményt is bevezet, amelyre mind a jogalkalmazóknak, mind a jogkereső állampolgároknak fel kell készülnie.

A sajtótájékoztatót követően az újságírókkal kerekasztal beszélgetésen vitatta meg az együttműködés lehetőségeit, elsősorban az új Ptk. rendelkezéseinek minél szélesebb körben való megismertetése, a helyi sajtószervekkel kötendő együttműködési megállapodás feltételeit, részleteit.  

Győr, 2014. február 6.