Roma Ifjúsági Bűnmegelőzési Program Balassagyarmaton

A Balassagyarmati Törvényszék és a Balassagyarmati Fegyház- és Börtön közös programja a Roma Ifjúsági Bűnmegelőzési Program záró állomásaként


A Balassagyarmati Törvényszék „Nyitott bíróságok” programjának kezdetektől állandó partnere a Balassagyarmati Fegyház- és Börtön, az együttműködés keretében a két intézmény egy bűnmegelőzési programot is kidolgozott. 2015. június 3. napján a Balassagyarmati Fegyház- és Börtön felújított kápolnája szolgált a Roma Ifjúsági Bűnmegelőzési Program kortárssegítő képzésének utolsó állomásának helyszínéül, amelynek keretében 15 fiatal részére tartottak előadásokat a két szervezet kollégái. A büntetés-végrehajtási intézet nevelő tisztjének előadása nem csak a vonatkozó jogszabályi környezet ismertetésére terjedt ki, hanem a fiatalok tájékoztatást kaptak a műemlék épület történetéről, sajátos építészeti jellegéről, a fogvatartottak életéről, végül pedig az intézet társadalmi re-integrációs, valamint nevelési és oktatási tevékenységének sikereiről és esetleges kudarcairól is. A Balassagyarmati Törvényszék részéről dr. Mészáros Gábor, bírósági titkár egy hosszabb terjedelmű, interaktív előadás keretében beszélt hazánk alkotmányos berendezkedéséről, ennek keretében a hatalommegosztás gyakorlati működéséről, végül az igazságszolgáltatás szervezetrendszeréről, a bíróságok működéséről, a jogorvoslati rendszerről, valamint a bírói függetlenség elvéről. Az előadás rövid tájékoztatást is tartalmazott az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok kapcsolatáról, illetőleg az Emberi Jogok Európai Bíróságának működéséről.

A program ezt követően az épület meglátogatásával, ennek keretében a körletek és egy cella megtekintésével folytatódott, végül pedig az intézet menzáján elfogyasztott rendhagyó ebéddel zárult.

Balassagyarmat, 2015. június 4.