Sikeres és eredményes évet zárt a Fővárosi Törvényszék

Sikeres és eredményes évet zárt a Fővárosi Törvényszék 2013-ban. Jelentősen javultak az időszerűségi mutatók, csökkent az elhúzódó ügyek száma tájékoztatott dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke a Fővárosi Törvényszék 2013-as évet értékelő összbírói értekezletét követő tájékoztatón. Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke úgy vélte: a Törvényszéknek évszázados problémát sikerült megoldania úgy, hogy közben az ügyfelek számára is érzékelhetően javult az ítélkezés minősége,  időszerűsége.


- Az ügyforgalmi mutatók igen kedvezően alakultak; a kerületi bíróságok előtt indult civilisztikai ügyek 87%-a, a büntető ügyeknek pedig a 85%-a első fokon jogerősen befejeződött, ami egyértelműen tükrözi az állampolgárok elégedettségét a Fővárosi Törvényszék ítélkezési munkáját illetően. Jelentősen javult a Fővárosi Törvényszéken az ítélkezés időszerűségi mutatója is, meghatározóan csökkent az elhúzó ügyek száma. A 2013-as év végére közel ezerrel csökkent a két éven túl folyamatban lévő ügyek száma, annak ellenére, hogy 2013-ban 115 ezerrel több ügy érkezett a Fővárosi Törvényszékre, mint az azt megelőző esztendőben. Az érkezés jelentős része a cégbíróságot érintette, ahol a legtöbb ügy a cégek változásbejegyzésével kapcsolatban érkezett – mondta  dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke.
A Törvényszék elnökének tájékoztatása szerint az elmúlt évben a szabálysértési ügyekre ugyancsak a dömpingszerű érkezés volt a jellemző; 23 ezerrel több ügy érkezett a Fővárosi Törvényszék kerületi bíróságaira, mint 2012-ben. Jelentős befolyásoló tényező volt a devizahiteles ügyek érkezése is, amely a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumát érintette. 2013-ban 3.624 devizahiteles ügy érkezett a Fővárosi Törvényszékre, ami duplája volt az előző évinek. A devizahiteles ügyek tárgyalását a Törvényszék kerületi bírósági bírák kirendelésével oldotta meg, míg a szabálysértési ügyek időszerűségének biztosítása végett a bírósági ügyintézők kapnak több feladatot.  Az elsőfokú  polgári és büntető peres ügyek területén lényegesen csökkent az egyéni bírói munka teher. Míg 2007-2008-ban a megyei első fokú polgári peres bírák előtt 200 ügy volt folyamatban, addig ez a szám 2013-ra 139-re csökkent. A büntető szakágban - ahol a legfontosabb, kiemelt jelentőségű ügyek érkeznek a Fővárosi Törvényszék területére -  10 évvel ezelőtt még az 50-et meghaladta az tanácsok előtt folyamatban lévő ügyek száma, az év végével ez a szám 23 volt. Vannak olyan területek a kerületi bíróságokon, ahol a munkateher már az országos átlag alatt van, ami az  utóbbi tíz évben nem volt jellemző a Fővárosi Törvényszékre.
Dr. Fazekas Sándor arról is tájékoztatott, hogy a Törvényszék 2013-ban  sikeres pénzügyi évet zárt, és több olyan ingatlanprojektbe is kezdett, ami a Törvényszék és az egyes kerületi bíróságok jobb elhelyezését fogja biztosítani a jövőben. Ezek közül kiemelte azt a Tölgyfa utcai ingatlanberuházást, amelyben az OBH elnökétől kiemelt támogatást és segítséget kapott. a Törvényszék. Az év végével   így egy új ingatlant vehet majd birtokba a bíróság, ahol a jövőben létrehozandó egységes szabálysértési csoport is helyet kap. Ez azért is jelentős, mert így a budapesti polgárok egy helyen intézhetik majd a szabálysértési ügyeiket. A kerületi bíróságokon ezzel párhuzamosan megszűnik a szabálysértési ítélkezés. Ez az épület ad majd otthont a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak, valamint a jelenleg több épületben működő a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumnak is. Ezen túlmenően megkezdődött a Fővárosi Törvényszék épületének felújítása is, illetve a bíróság 2013-ban több Európai Uniós  projektre is eredményesen  pályázott.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke kiemelte a Törvényszék bíráinak teljesítményét, s hangsúlyozta, hogy a Törvényszéken elkezdett igazgatási munka eredményes volt.  A kerületi bíróságok büntető ügyszakában a korábbi 200 helyett jelenleg 100 folyamatban lévő ügye van egy bírónak, s a  civilisztikai ügyszakban is jelentős a javulás; Ott  a korábbi 200 helyett, most 130 ügye van egy-egy bírónak. Ezek az eredmények csak részben köszönhetőek a létszámbővítésnek, mögötte rendkívül sok igazgatási, ellenőrzési tevékenység, és jogszabály módosítás áll. A Törvényszéknek nemcsak egy évtizedes, hanem évszázados problémát sikerült megoldania úgy, hogy az ügyfelek számára is érzékelhetően javult az ítélkezés minősége  időszerűsége is. Az OBH elnöke szólt arról is, hogy  a II. kerület Tölgyfa utcai ingatlankonstrukció révén egy újabb igazságszolgáltatási centrum alakul majd ki. Elismerését fejezte ki a Fővárosi Törvényszéknek, amiért bírái az oktatában, a bíróképzésben is tevékenyen részt vesznek, az ítélkező munkájuk mellett.

Dr. Móroczné dr. Simon Angéla az Országos Bírói Tanács soros elnöke, a Debreceni Járásbíróság bírája ugyancsak kiemelte, hogy a Fővárosi Törvényszék igen sikeres évet zárt, ezért az összbírói értekezleten gratulált a bíráknak és megköszönte a munkájukat.

Budapest, 2014. április 14.

A Fővárosi Törvényszék Sajtó-és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya