Sikeres konferencia a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumában

Nagy érdeklődés kísérte a 2015. június 26-i konferenciát, melyet az Országos Bírósági Hivatal és a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium közösen szervezett a közigazgatási perrendtartás koncepciójáról. A magyar kormány ez év januárjában fogadta el azt a határozatot, amely felhatalmazást ad arra, hogy a közigazgatási perrendtartás részletes koncepcióját kidolgozzák.
 
Az Országos Bírósági Hivatal 2015 márciusában hozta létre munkacsoportját, annak érdekében, hogy az új szabályozás megalkotásában részt vegyenek és annak létrehozását előmozdítsák. Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnökének a felkérésére a hat magyarországi közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium konferenciasorozatot szervez, ahol a szakma képviselői tartanak előadásokat a témával kapcsolatban. Az első ilyen rendezvényt a fővárosban tartották meg.
 
A Fővárosi Törvényszék Tölgyfa utcai épületében megtartott eseményen a közigazgatási és munkaügyi bírák mellett a központi és területi államigazgatási szervek, valamint a tudomány művelői is részt vettek.
 
A résztvevőket dr. Majercsik Erika a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetője köszöntötte, aki kiemelte, hogy az eseményt több szakértő jogász is megtisztelte, és ez lehetőséget adott a téma széleskörű megvitatására. A kollégiumvezető köszöntőjében azt is hangsúlyozta, hogy a konferencia-sorozat és azon belül a mai nyitórendezvény célja a közigazgatási perrendtartás koncepciójának a megismertetése.
 
Dr. Handó Tünde nyitóbeszédében szólt arról, hogy a hatalmi ágak között a megfelelő korlátoknak jelen kell lenni, ugyanakkor közöttük az együttműködés szükségszerű. Ugyanakkor a bíróság a próbaköve a jog érvényesítésének, annak, hogy a jog a való életben a megalkotasanak megfelelően helyt tud-e állni. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke beszélt arról is, hogy az elmúlt 25 évben a közigazgatási bíráskodás nem kapott kellő hangsúlyt, ezért nagyszerű az a gondolat, hogy önálló közigazgatási perrendtartás készül.
 
Ezt követően a koncepció részletes ismertetésére került sor. Ennek keretében kúriai bírok és jellemzően közigazgatási ügyszakban eljáró bírák tartottak előadásokat, akik közül többen részt vettek a közigazgatási perrendtartás koncepciója kidolgozására létrehozott kodifikacios bizottságban.
 
A rendezvény záró blokkjában kerekasztal-beszélgetésre került sor, amelyen olyan szakemberek vettek részt, akik a különböző jogászi hivatásrendek képviselőként gyakorlati oldalról elemezték a koncepció által megfogalmazott egyes követelményeket.

Budapest, 2015. június 26.