Sikeresen teljesített a Szegedi Törvényszék "A Szolgáltató Bíróságokért!" programban

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2015. év folyamán „A Szolgáltató Bíróságokért!” program keretében felmérte, hogy a törvényszéki, a járásbírósági, valamint a közigazgatási és munkaügyi szinten az elsőfokú ügyek esetében ügyszakonként hogyan alakul a folyamatban lévő elhúzódó pertartamú ügyek aránya.
 
A felmérésnek megfelelően az időszerűség elősegítése, az elhúzódó ügyek számának csökkentése és a mihamarabbi érdemi befejezések érdekében programot hirdetett meg a törvényszékek részére, amelynek tartalma szerint a 2-5 év közötti, valamint 5 éven túl folyamatban maradt ügyek csökkentése érdekében.
 
A meghirdetett program az első fokon folyamatban lévő elhúzódó pertartamú ügyek számának a csökkentését célozta, amely két szakaszból állt: az első szakasz 2015. november 30-ig, a második szakasz 2016. március 31-ig tartott. Mindennek keretében a törvényszéki elnököknek 2015. augusztus 31-ig a törvényszékek illetékességi területén fel kellett mérniük, hogy mely bírák és igazságügyi alkalmazottak vállalják a célkitűzést elősegítő többletmunkát, illetve e személyek milyen önkéntes vállalást tesznek, abszolút számban milyen százalékkal, s mely időszakban vállalják csökkenteni az elhúzódó pertartamú ügyeket.
 
A Szegedi Törvényszék elnöke 2015. július 31-én készítette el azt a cselekvési tervet, amelyben szervezeti egységenként, ügyszakonként és szintenként kerültek meghatározásra a szükséges intézkedések, amelyek a Szegedi Járásbíróság polgári-gazdasági és büntető ügyszakát, valamint a Szegedi Törvényszék elsőfokú büntető-polgári ügyszakát érintették.
 
A Szegedi Törvényszék elnöke megvalósítandó célként tűzte ki, hogy 2016. március 31-ig az elhúzódó ügyek száma abszolút számban 20%-kal kerüljön csökkentésre.
 
A fentiek megvalósítása érdekében a cselekvési tervében foglaltaknak megfelelően a Szegedi Törvényszék az elhúzódó pertartamú ügyek vonatkozásában a tárgyalási napok kihasználtságát, illetőleg a másodfokú büntető ügyszakos tanácsok hatályon kívül helyezési gyakorlatát vizsgálta, a civil szervezetek, alapítványok iratainak kigyűjtését és ellenőrzését foganatosította, a Szegedi Járásbíróság büntető ügyszakában a hosszú pertartamú ügyek tekintetében intézkedési, illetőleg cselekvési tervet dolgozott ki, valamint devizahiteles, illetőleg végrehajtási munkacsoportot állított fel.
 
A cselekvési tervben a Szegedi Törvényszék egyéb vállalásokat is tett, amely a devizahiteles perekben felhívó végzés minták elkészítését és közreadását, a civil szervezetekhez, alapítványokhoz kapcsolódó nyomtatványok, végzés minták kialakítását, a civil szervezetek, alapítványok változásbejegyzéséhez kapcsolódó intézkedési terv megvalósítását, illetőleg minta dokumentumok kidolgozását foglalta magában.
 
Mindezeken felül a Szegedi Törvényszék a cselekvési terv kidolgozásánál és megvalósításánál olyan állampolgári javaslatokat is figyelembe vett, mint például a terelő, tájékoztató táblák célirányos, pontos, bíróság épületén belüli elhelyezésére, valamint az ügyfélfogadási idő heti egy munkanapon történő meghosszabbítására vonatkoztak.
 
A Szegedi Járásbíróságon büntető ügyszakban dolgozó bírák annak ellenére kivétel nélkül vállalták a hosszú pertartamú ügyeik befejezését, hogy a tömeges migrációval összefüggésbe hozható, a határzárral kapcsolatos bűncselekmények miatti büntetőügyek száma 2015. szeptember 15-től előre látható robbanásszerű emelkedése volt várható. Ezen ügyek száma 2016. január hónapban a korábbi hónapok érkezéséhez képest megháromszorozódott, és az ilyen bűncselekmények miatt indult bíróság elé állításos eljárásban csupán egy hónap alatt összesen 202 ügyet fejeztek be.
 
Ugyancsak a határzárral kapcsolatos bűncselekmények miatt az elmúlt hónapokban a bírák munkaterhe folyamatosan nőtt, a hétvégi ügyelet és a készenlét vasárnapokra történő bevezetése ismételten szükségessé vált, mindennek ellenére az elhúzódó pertartamú ügyek számának jelentős mértékű csökkentése ezen ügyszakban is megvalósult.
 
A Szegedi Törvényszék és az illetékességi területén lévő járásbíróságok vonatkozásában a 2015. május 31-i állapot szerint a 2-5 év között elhúzódó pertartamú ügyek száma 416, az 5 éven túl elhúzódó pertartamú ügyek száma pedig 42 volt, amelyhez képest a 2016. március 31-én fennálló állapot szerint a folyamatban lévő elhúzódó pertartamú ügyek száma 297-re csökkent, a Szegedi Törvényszék és a járásbíróságok bírái a 2015. május 31. napja és 2016. március 31. napja közötti időben érdemben összesen 465 ügyet fejeztek be.
 
Büntető ügyszakban a Csongrádi Járásbíróságon 100%-al, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon 66,7%-al, a Makói Járásbíróságon 40%-al, a Szegedi Járásbíróságon 34,3%-al, a Szentesi Járásbíróságon 31,6%-al, a Szegedi Törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában 33,3%-al, a Szegedi Törvényszék katonai tanácsának hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában pedig 50%-al csökkent az elhúzódó pertartamú ügyek száma.
 
Polgári-gazdasági ügyszakban a Csongrádi Járásbíróságon 50%-al, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon 28,6%-al, a Makói Járásbíróságon 71,4%-al, a Szegedi Járásbíróságon 40,2%-al, munkaügyi ügyszakban 36,4%-al csökkent a 2 éven túl folyamatban lévő ügyek száma.
 
Ezen adatok egyben azt is jelentik, hogy a Szegedi Törvényszék sikeresen teljesítette a cselekvési tervében meghatározott az elhúzódó ügyek számának csökkentésére vonatkozó célkitűzését, hiszen a 2016. március 31-i állapot szerint két éven túl folyamatban maradt ügyek száma a 2015. május 31-én megállapított statisztikai adatokhoz képest büntető ügyszakban összesen 36,7%-al, polgári-gazdasági ügyszakban összesen 31,7%-al, a peres ügyek vonatkozásában pedig összesen 35,2%-kal csökkent.
 
Szeged, 2016. április 8.