Siklóson tartotta II. teljes és rész-kollégiumi üléseit a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

2014-hez hasonlóan, idén is a siklósi Hotel Castelloban tartotta meg évzáró ülését a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2015. november 09-10-én.
 
Dr. Varga Rita kollégiumvezető megnyitó beszédét követően elsőként dr. Kalas Tibor, a Kúria közigazgatási és munkaügyi kollégiumának vezetője ismertette a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozatok tárgykörében készült KMK vélemény-tervezetet, melyet a regionális kollégium megvitatott és javaslatait megküldte a Kúriának.
 
Ezt követően dr. Márton Gizella kúriai bíró ismertette az új Közbeszerzési törvény változó szabályait és annak bírói gyakorlatát. 2015. november 1-i hatállyal változtak a közbeszerzésekről szóló törvény alapján indult felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó illetékességi szabályok is és kizárólagos illetékessége az ajánlatkérő székhelyétől függően a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak is van, ezért volt különösen fontos ennek a témakörnek a megtárgyalása. A közbeszerzésről szóló előadás nagy sikert aratott.
 
A délután folyamán első ízben dr. Szabó László, a regionális kollégium munkaügyi szakágas EU-s kapcsolattartója ismertette a menekültügyi eljárások vitás kérdéseit, mely előadást dr. Heinemann Csilla, a regionális kollégium közigazgatási ügyszakos EU-s kapcsolattartójának prezentációja követett.
A kollégium teljes ülésének záró pontjaként a kollégium egyhangúlag elfogadta a 2016. évi munkatervét, és ügyrend módosítását is.
 
November 10-én az ülés közigazgatási és munkaügyi részkollégiumi ülésként folytatódott.
A közigazgatási részkollégium során a kollégiumi tagok kerekasztal beszélgetés keretében vitatták meg a Földforgalmi törvény aktuális problémáit. A téma előadója dr. Rakos Eszter, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, míg a beszélgetés moderátora dr. Sipos Balázs regionális kollégiumvezető-helyettes volt.
 
A munkaügyi részkollégium első napirendi pontjaként dr. Vörösné dr. Suri Olga törvényszéki bíró ismertette a Munka Törvénykönyvének várhatóan 2016. január 1-jén hatályba lépő módosításait.
Ezután dr. Hefferné dr. Vida Viktória, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság jogtanácsosa tartott előadást az új Hszt. rendelkezéseiről és vitás kérdéseiről. Előadását követően dr. Krebsz Gyöngyi, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája az új Hszt-vel kapcsolatos várható jogvitákról és bírósági eljárási szabályokról számolt be.
 
A munkaügyi részkollégium zárásaként dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna, a regionális kollégium munkaügyi szakágas kúriai kapcsolattartója, kúriai bíró ismertette az utóbbi időszak jelentősebb, munkaügyi tárgyú ítéleteit.
 
 
Kaposvár, 2015. november 12.