Soros elnök váltás az Országos Bírói Tanácsnál

Az Országos Bírói Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) közös sajtótájékoztatóján bemutatkozott dr. Hajdu István, az OBT új soros elnöke, aki dr. Gerber Tamást váltja az elnöki poszton.

A sajtótájékoztatón dr. Gerber Tamás, az OBT leköszönő elnöke beszámolt az OBT elmúlt fél éves tevékenységéről, annak eredményeiről. Bemutatta az OBT ez idő alatt hozott jelentősebb határozatait. Beszámolt arról, hogy az OBT napirendre tűzte az Igazságügyi Minisztérium által előkészített, a közigazgatási bíráskodás átalakításával kapcsolatos törvény tervezetének megvitatását. Az Alaptörvény szerint az OBT felügyeli a bíróságok központi igazgatását; az OBT és más bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában. Az OBT egyes jogköreit a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény részletezi. Az OBT fontosnak tartja, hogy az Alaptörvény, a szervezeti törvény, valamint a tervezett szabályozás között – jogköreit illetően is – teljes összhang legyen

Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke hangsúlyozta, egyre népszerűbbek az OBH által indított országos programok, mint a Nyitott bíróság, a Gyermekközpontú igazságszolgáltatás, valamint kiemelte a Jó gyakorlatok gyűjtésének és megosztásának fontosságát. Szólt a közigazgatási és munkaügyi bíráskodás mai rendszeréről, eredményességéről is.

Dr. Hajdu István, az OBT új soros elnöke a következő fél év feladataival kapcsolatban azt a célkitűzést hangsúlyozta, hogy a bírói pályázatok elbírálása a lehető legobjektívebb módon történjen. Ennek érdekében, a gyakorlati tapasztalatok alapján kerülhet majd sor a vonatkozó KIM rendelethez kiadott OBT ajánlás módosítására. Arról is beszélt, hogy az OBT nyomon követi az idén hatályba lépett, a bíróságok igazgatásáról szóló szabályzat gyakorlati érvényesülését, különösen a kisbíróságok tapasztalatai tükrében. A tanács a szintén ez évben hatályba lépett integritási szabályzat rendelkezéseinek megvalósulása ellenőrzését ugyancsak célul tűzte. Továbbra is nagy figyelmet fordítanak a kodifikációs tevékenységekre. Egyaránt figyelemmel kísérik majd a polgári, a büntető és a közigazgatási eljárásjogi szabályozás helyzetét.