Stratégiai együttműködés az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Bírói Egyesület között

A Magyar Bírói Egyesület és a Szegedi Ítélőtábla november 21-én pénteken tartotta közös ünnepi ülését Szegeden a SZAB székház dísztermében.

A rendezvény keretében a Magyar Bírói Egyesület és az Igazságügyi Minisztérium képviselői stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá, bemutatták a Szegedi Ítélőtábla történetét feldolgozó könyvsorozat el kötetét. A tanácskozás szervesen illeszkedett a Magyar Bírói Egyesület kétnapos szegedi országos választmányi ülésébe, amelyen az igazságszolgáltatás időszerű kérdéseit tárgyalták meg.

A tanácskozáson felszólalt dr. Makai Lajos, a Magyar Bírói Egyesület Elnöke, dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Patyi Gergely, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Kapcsolatokért felelős államtitkára, Prof. dr. Karsai Krisztina, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese, dr. Antal Tamás PhD, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Európai Jogtörténeti Tanszékének adjunktusa. Az ünnepi ülés levezető elnöke dr. Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese volt.

Dr. Makai Lajos - egyebek mellett - megemlékezett arról, hogy több mint 100 éve, 1907-ben Szegeden alakult meg a magyar bírákat és ügyészeket összefogó első olyan érdekvédelmi, szakmai egyesület, amely az igazságszolgáltatásban dolgozók számára kívánt jobb munkafeltételeket, anyagi és erkölcsi elismerést biztosítani. Ez ma is célja a Magyar Bírói Egyesületnek, mint ahogy törekszik arra is, hogy az Országos Bírósági Hivatallal, az Országos Bírói Tanáccsal és az Igazságügyi Minisztériummal is szoros együttműködést alakítson ki az igazságszolgáltatás működésének hatékonyabbá tételében - mindig szem előtt tartva a bírói függetlenség elvének sérthetetlenségét.

A dr. Makai Lajos által elmondottak fontosságát hangsúlyozta a többi hozzászóló is, miközben például dr. Harangozó Attila az elődök által létrehozott értékek megőrzésének és új értékek teremtésének szükségességére is felhívta a figyelmet. Dr. Handó Tünde az ítélőtáblák nagyon fontos szerepét méltatta a magyar bírói szervezeten belül, hiszen működésükkel gyorsabbá vált az ügyek intézése, és regionális szinten sokat segítenek a jogegység létrehozásában. Külön is kiemelte a Szegedi Ítélőtábla sokrétű tevékenységét, amely a bíráskodás mellett a Szegedi Tudományegyetemmel kialakított kapcsolat keretében a jövő bíróinak képzésben, a Nyitott bíróságok programhoz kapcsolódva pedig a joggyakorlat mind szélesebb körű megismertetésben is hangsúlyos szerepet vállal magára.

Az együttműködés kulcsszó - hangsúlyozta dr. Patyi Gergely államtitkár. Az Igazságügyi Minisztérium éppen ezért nagy gondot fordít a jogász szakma minden ágával a rendszeres kapcsolattatásra. Többek között annak érdekében teszi ezt, hogy már a jogszabályalkotás folyamatában minél több szakember véleményét ismerhesse meg és az életviszonyoknak legjobban megfelelő törvények születhessenek. Ő is kiemelte azt, hogy az együttműködés közben is meghatározó vezérelv a bírói függetlenség sérthetetlenségének tiszteletben tartása. Mindezek elvek alapján jön létre a MABIE és az Igazságügyi Minisztérium közötti stratégiai együttműködési megállapodás.

Dr. Karsai Krisztina az egyetemi jogászoktatás és a bírói szakma közötti együttműködés fontosságát emelte ki, míg dr. Antal Tamás, a Szegedi Ítélőtábla történetét feldolgozó könyvsorozat első kötet mutatta be, amely az 1890 és 1914 közötti időszakot öleli át. Így azokat az éveket is, amikor a Szegedi Királyi Ítélőtábla egyik ideiglenes otthona éppen abban az épületben volt, amely otthont adott az elmúlt hétvégi tanácskozásnak. Ezt követően került sor a stratégiai megállapodás aláírására, amikor dr. Makai Lajos és dr. Patyi Gergely látta elé kézjegyével a dokumentumot.

Szeged, 2014. november 24.