Szabálysértési konferencia a Debreceni Ítélőtáblán

Az ország 20 törvényszéke között, a szabálysértési ügyek esetében meglévő jogértelmezési különbségek megszüntetésére tettek javaslatokat a Debrecenben megrendezett szabálysértési konferencián. A Debreceni Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla bíráiból alakult munkabizottság 140 oldalas anyagot dolgozott ki a tanácskozásra, amelyen az ország szabálysértési ügyekkel foglalkozó törvényszéki bírái és bírósági titkárai vettek részt.

A problémás eseteket tíz napirendi pontban összegezték. A 2013. szeptember elsején módosult szabálysértési törvény egyik vitát kiváltó pontja például az illetékesség kérdése. A cselekmény helye szerinti szabálysértési hatóság, vagy, ahol lefutott a bírság, esetleg a lakóhely szerinti hatóság az illetékes egy adott ügyben? Ebben a kérdésben a Kúria elnökhelyettese hívta fel a bírósági elnökök figyelmét azonos szemlélet kidolgozására. De kulcsfontosságú a közlekedési szabályok megítélése is, ami a jogkövető állampolgárok mindennapjait befolyásolhatja. A konferencián szóba került még többek között a közérdekű munkát, a költségviselést, a kártérítést és a tankötelezettség megsértését érintő jogszabályok esete is.

A debreceni szabálysértési konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a szabálysértési törvény vitatott kérdéseinek megoldása jogalkotási feladat is lehet.

Debrecen, 2014. szeptember 29.