Szabálysértési konferencia a Szolnoki Törvényszéken

A szabálysértési ügyek bírósági intézésének központosítása a 2015. március hó 16. napjával, a Szolnoki Járásbíróságon felállított Központosított Szabálysértési Bíróság megalakulásával a Szolnoki Törvényszék illetékességi területén, Jász-Nagykun-Szolnok Megyében is megtörtént.

Ebből az alkalomból, a szabálysértési ügyintézésben résztvevő társszervek tájékoztatása, és az ezen ügyszakba tartozó ügyek intézése során felmerülő gyakorlati kérdések megvitatása céljából a Szolnoki Törvényszéken 2015. március 12. napján valamennyi, az ezen ügyek intézésében résztvevő társszerv részvételével szabálysértési konferencia megrendezésére került sor. A konferencián a Szolnoki Törvényszék, és a Szolnoki Járásbíróság vezetőin, bíráin és szabálysértési feladatokat ellátó bírósági titkárain kívül, részt vettek a különböző társszervek, illetve hivatásrendek, így az ügyészség, az ügyvédi kamara, a rendőrég, a járási hivatal és az igazságügyi szolgálat képviselői is.

Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnökének köszöntőjét követően Dr. Hajdu Anna, a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettese mutatta be röviden a Központosított Szabálysértési Bíróság működését, szólt annak feladatairól és a társszervekkel való kapcsolattartás jelentőségéről. Ezt követően Dr. Pongrácz Zsolt, a Szolnoki Törvényszék büntető kollégiumvezetője és Dr. Szűcs Réka bírósági titkár a szabálysértésekkel kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekről tartott előadást, majd Balla-Rigó Ferenc informatikus mutatta be a Budapest Környéki Törvényszék által kifejlesztett, a jogerősen kiszabott, de meg nem fizetett pénzbírságok és helyszíni bírságok szabálysértési elzárásra történő átváltoztatásával kapcsolatos ügyek bírósági intézését segítő számítógépes szoftvert.

A rendezvényt a társszervek képviselőinek, a jogalkalmazás gyakorlati problémáit, és azok lehetséges megoldásait felvető hozzászólásait követően a törvényszék elnökének zárszava foglalta keretbe. A résztvevők egyöntetű szándékukat fejezték ki a további szoros együttműködés mellett, és rendszeres szakmai konzultációk megtartását szorgalmazták.

A konferencia tapasztalatairól Csesznok Csillával, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi Osztály kiemelt főelőadójával készült rövid riportot itt olvashatják

Szolnok, 2015. március 17.