Szabálysértési konferencia a Szombathelyi Törvényszéken

A Szombathelyi Törvényszék Büntető Kollégiuma 2013. május 10. napján többoldalú szakmai konferenciát tartott a 2012. április 15. napján hatályba lépett új szabálysértési törvény gyakorlati alkalmazásának tapasztalatairól.

Az értekezleten részt vettek a Vas Megyei Főügyészség, a Szombathelyi, Kőszegi, Körmendi, Sárvári, Celldömölki Rendőrkapitányság, valamint a Szombathelyi, Kőszegi, Körmendi, Szentgotthárdi, Vasvári, Sárvári, Celldömölki Járási Hivatalok képviselői, továbbá a szabálysértési ügyeket intéző bírák,titkárok.

Dr. Rácz József, a büntető kollégium vezetője elemezte a törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok szabálysértési ügyforgalmi helyzetének alakulását. Figyelemmel az új szabálysértési törvény rendelkezéseire, az országos tendenciáknak megfelelően megállapította, hogy a megyében 87 %-kal növekedett a szabálysértési ügyérkezés. Vas megyében jelenleg a járásbíróságokon 2 büntetőbíró és 5 bírósági titkár intézi – egyéb tevékenységük mellett- a szabálysértési ügyeket, a jövőben elérendő cél, hogy  kizárólag titkárok végezzék ezt a tevékenységet.

Ismertette továbbá a kollégium vezetője a szabálysértési törvény módosításával kapcsolatos elképzeléseket, amelyek előre láthatóan csökkentik a bíróságokra háruló munkaterhet.

A Szombathelyi Járásbíróság titkárai, dr. Illés Lilla és Baloghné dr. Turai Zsófia, továbbá a Körmendi Járásbíróság titkára, dr. Zsámboki Györgyi több vitás jogalkalmazási kérdésre is felhívták a figyelmet, például a határozatok jogerejével, tartalmával, az eljárási szabályok következetes betartásával kapcsolatban. Ezekben a kérdésekben a büntető kollégium az értekezleten állást foglalt, amely állásfoglalását írásbeli formában is közölni fogja a társszervekkel.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a jövőben a hasonló jellegű megbeszélések rendszeressé válnak.

Szombathely, 2013. május 10.